Ebook 66 câu hỏi và đáp cho nông dân nuôi vịt CV - Super M (siêu thịt): Phần 1

Cuốn 66 câu hỏi và đáp cho nông dân nuôi vịt CV - Super M (siêu thịt) được trình bày cụ thể dưới hình thức hỏi - đáp và có hệ thống các vấn đề từ những vướng mắc, kỹ thuật nuôi, cách quản lý... giúp cho người nuôi vịt hiểu và xử lý các hiện tượng xảy ra trong quá trình nuôi vịt siêu thịt. Phần 1 của ebook gồm các nội dung về vướng mắc trong chăn nuôi như: Tính ưu việt của giống vịt siêu thịt, vịt con mới bắt về có cần giữ ấm không, có thể khai thác vịt đẻ bố mẹ trong bao lâu,...