Ebook 5 phương trình làm thay đổi thể giới – Sức mạnh và chất thơ của toán học: Phần 2

Albert Einstein và phương trình năng lượng, nhà khoa học người Thuỵ Sĩ Daniel Bernoulli và phương trình thuỷ động lực học, nhà vật lý người Anh Michael Faraday và phương trình điện từ trường, Isaac Newton và phương trình vạn vật hấp dẫn, nhà toán lý người Đức Rudolf Julius Emmanuel Clausius và phương trình nhiệt động lực học - 5 con người và 5 phương trình đã làm thay đổi thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.