Ebook 40 Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán 10: Phần 1 - Lê Hồng Đức

Ebook 40 Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán 10 có đáp án chi tiết giúp các em tự rèn luyện ôn tập, luyện kỹ năng giải Toán tư duy nhanh. Phần 1 của cuốn sách bao gồm 2 phần Số học 10 và Hình học 10. Phần Đại số được chia thành 6 chương và phần hình học gồm 3 chương. Ở mỗi chương có các đề kiểm tra tương ứng. Qua đó, các em sẽ hệ thống được những kiến thức trong chương trình học Toán lớp 10. Mời các bạn cùng tham khảo.