Ebook 100 câu hỏi đáp về Chiến dịch Hồ Chí Minh: Phần 1

"100 câu hỏi đáp về Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Chiến dịch Hồ Chí Minh" viết về chiến dịch Hồ Chí Minh, chiến dịch kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm 1945 - 1975 ở Việt Nam, đưa lịch sử Việt Nam bước vào một giai đoạn độc lập và thống nhất mới. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.