Du lịch và văn hóa du lịch ở nước ta hiện nay

Du lịch là một hoạt động ra đời từ rất sớm, nhưng phải đến giai đoạn hiện nay mới thực sự phát triển và đang chuyển minh trở thành một ngành công nghiệp xuất khẩu tại chỗ mang lại giá trị cao. Điều này thể hiện rõ trong việc tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống của người lao động, đặc biệt là những người làm trong các lĩnh vực có liên quan đến du lịch như hướng dẫn viên, nhân viên làm việc ở nhiều khu vui chơi giải trí, trong các nhà hàng, khách sạn, vận chuyển... Đồng thời, trong quá trình hoạt động du lịch, các giá trị văn hóa dân tộc được đánh thức, khôi phục, khai thác, bảo tồn, trùng tu, góp phần bảo lưu, gìn giữ cho thế hệ sau.