Công nghệ sinh học: Những vấn đề trong thế kỷ XXI

Cuốn sách Công Nghệ Sinh Học - Những vấn Đề Trong Thế Kỷ XXI được biên soạn nhằm giới thiệu với độc giả một số đề tài thời sự có liên quan đến kỹ thuật và thành quả của công nghệ sinh học và những điểm mạnh, điểm yếu của ngành công nghệ này.

Sách được chia làm ba phần: Phần một, gồm các đề tài cơ bản từ di truyền học cổ điển đến hiện đại. Phần hai, gồm các đề tài thời sự liên quan đến cuộc sống của con người. phần ba, là một vài vấn đề hiện còn đang tranh cãi khi áp dụng công nghệ sinh học, nhất là trong nông nghiệp.

Đây là một tuyển tập cung cấp các kiến thức bổ ích cho những độc giả quan tâm đến các vấn đề sinh học hiện đại, Trong đó, các thành tựu về di truyền học, tế bào học và sinh học phân tử được ghi nhận một cách rõ nét trong nông nghiệp, y học và môi trường, giúp người đọc có cái nhìn trung thực về công nghệ sinh học hiện đại.