• BÀI GIẢNG CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG CHUYÊN KHOA 1

  BÀI GIẢNG CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG CHUYÊN KHOA 1

  Muốn thực hiện thành công việc chọn tạo giống lúa, nhiệ m vụ đầu tiên là phải xác định được mục tiêu cho từng chương trình cụ thể. Công tác cải tạo giống thường bao gồm 4 mục tiêu sau đây: - Tạo ra giố ng mới có năng suất cao hơn giố ng cũ trong cùng điều kiên, mùa vụ, đất đai và chế độ canh tác. - Giống mới phải có chất lượng tốt...

   69 p thuvienbrvt 25/11/2012 191 1

 • GIÁO TRÌNH HÓA BẢO VỆ THỰC VẬT

  GIÁO TRÌNH HÓA BẢO VỆ THỰC VẬT

  ĐẠI HỌC CẦN THƠ - KHOA NÔNG NGHIỆP GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN Ðu+o+`ng 3/2, Tp. Ca^`n Tho+. Tel: (84.71)831005 Fax: (84.71)830814 Website: http://www.ctu.edu.vn/knn Email: tvhai@ctu.edu.vn GIÁO TRÌNH HÓA BẢO VỆ THỰC VẬT Chương 1 NHỮNG HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT .Giáo Trình Hóa Bảo Vệ Thực Vật Chương 1 CHƯƠNG 1 NHỮNG HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ...

   105 p thuvienbrvt 25/11/2012 194 1

 • GIÁO TRÌNH DINH DƯỠNG GIA SÚC - LƯU HỮU MÃNH

  GIÁO TRÌNH DINH DƯỠNG GIA SÚC - LƯU HỮU MÃNH

  Antoine Lavoisier ( 1743 - 1764 ) nhà hóa học lớn người Pháp được xem như là người đã có công gây dựng nên ngành khoa học dinh dưỡng. tiếp theo các nghiên cứu đầu tiên về dinh dưỡng học , quá trình pháp triển của ngành khoa học này rất chậm ở thế kỷ 19.

   186 p thuvienbrvt 25/11/2012 59 1

 • Giáo trình phân tích hệ môi trường nông nghiệp

  Giáo trình phân tích hệ môi trường nông nghiệp

  Giáo trình được ra đời nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên khôi nông lâm ngư các khái niêm cơ bản và các kỹ năng về phân tích hệ thống môi trường trong sản xuất nông nghiệp nhằm đánh giá vai trò, chức năng của hệ thống sản xuất nông nghiệp dưới tác động của con người.

   166 p thuvienbrvt 25/11/2012 90 1

 • Sinh thái học nông nghiệp

  Sinh thái học nông nghiệp

  Lược sử môn học và khái niệm về sinh thái học Cấu trúc sinh thái học Quy luật tác động của các nhân tố sinh thái ảnh hưởng của nhân tố vô sinh lên cơ thể sinh vật và sự thích nghi của chúng Mối quan hệ giữa môi trường và con người ý nghĩa của sinh thái học trong đời sống và sản xuất nông nghiệp.

   183 p thuvienbrvt 25/11/2012 62 1

 • Khoa học trồng và chăm sóc rừng

  Khoa học trồng và chăm sóc rừng

  Trồng và chăm sóc rừng là một môn khoa học chủ yếu của lâm sinh học, giáo trình khoa học trồng và chăm sóc rừng có tên gọi đầu tiên. Khoa học trồng và chăm sóc rừng được dịch từ giáo trình chuẩn hướng tới thế kỷ 21 cho các trường ĐH Lâm nghiệp ở TQ do Viện Sỹ Shen Guofang chủ biên.

   90 p thuvienbrvt 25/11/2012 54 1

 • Sử dụng cây che phủ và luân canh trong phòng trừ TT gây hại cây trồng

  Sử dụng cây che phủ và luân canh trong phòng trừ TT gây hại cây trồng

  Trong một số trường hợp, bón một số lượng lớn phân hữu cơ có thể làm giảm mật số TT và gia tăng năng suất. • Sự giảm mật số TT được cho là (ít nhất là một phần) do có sự gia tăng thiên địch của TT. • Bên cạnh đó, phân hữu cơ có vẽ như đã cung cấp cho cây trồng khả năng chống chịu được sự gây hại của TT. • Những chất phân giải...

   58 p thuvienbrvt 25/11/2012 81 1

 • Bệnh chai bông trên cây huệ trắng

  Bệnh chai bông trên cây huệ trắng

  Do có giá tr kinh t cao nên trong nh ng năm qua, cây Hị ế ữ uệ trắng (Polianthes tuberosa) đã được phát triển nhanh trên nhiều địa bàn của miền nam Việt Nam, tuy nhiên năng suất Huệ trên nhiều vùng thường không ổn định do nhiễm nhiều loài dịch hại. • Trong những loại dịch hại quan trọng trên cây Huệ thì bệnh chai bông (theo cách gọi của bà con nông...

   17 p thuvienbrvt 25/11/2012 241 1

 • Tây nguyên trên đường phát triển bền vững

  Tây nguyên trên đường phát triển bền vững

  Tây nguyên là một vùng kinh tế lớn của đất nước nằm ở phía tây và tây nam nước ta bao gồm 5 tỉnh Kom Tum, Gia Lai. Đắk Nông và Lâm Đồng. Đât là vùng giàu có tài nguyên thiên nhiên nhất là tài nguyên rừng và khoáng sản là vùng có nhiều dân tộc sinh sống. Mời các bạn tham khảo tài liệu sau.

   196 p thuvienbrvt 25/11/2012 42 2

 • SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT CHO CHÈ BÚP TƯƠI

  SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT CHO CHÈ BÚP TƯƠI

  Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV đã và đang hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị ngành chè của Việt Nam từ những năm 2007, tập trung ở 3 tỉnh Lai Châu, Hà Giang và Lào Cai với mục tiêu tăng thu nhập và tạo công ăn việc làm cho những hộ gia đình trồng chè, ưu tiên những hộ gia đình nghèo. Một trong những ưu tiên hỗ trợ của SNV đối với ngành chè là thúc...

   32 p thuvienbrvt 25/11/2012 64 1

 • Giáo trình TRUYỀN GIỐNG NHÂN TẠO VẬT NUÔI

  Giáo trình TRUYỀN GIỐNG NHÂN TẠO VẬT NUÔI

  Trong nhiều năm qua việc giảng dạy môn học "Truyền giống nhân tạo vật nuôi" cho sinh viên Trường đại học Nông lâm Thái Nguyên chủ yếu dựa trên cơ sở các bài giảng do giáo viên phụ trách môn học tự biên soạn và một số tài liệu tham khảo khác của Trường đại học Nông nghiệp I và Viện chăn nuôi quốc gia.

   194 p thuvienbrvt 25/11/2012 201 1

 • Giáo trình luật bảo vệ thực vật

  Giáo trình luật bảo vệ thực vật

  Qui phạm pháp luật là hình thức thể hiện của pháp luật thành một qui tắc xử sự nhất định mà chủ thể phải tuân theo trong các trường hợp cụ thể do Nhà nước qui định và được bảo đảm thực hiện bằng sự cưỡng chế của Nhà nước Qui phạm pháp luật là thành tố nhỏ nhất của hệ thống pháp luật. Nó là qui tắc xử sự chung, là chuẩn mực...

   81 p thuvienbrvt 25/11/2012 56 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số