• Hóa lý kỹ thuật môi trường

  Hóa lý kỹ thuật môi trường

  Nhìn chung những quá trình sinh hóa diễn ra trong các nguồn nước thiên nhiên không phức tạp như khi xử lý chất thải, vì các chất hữu cơ trong nước thiên nhiên, nước cấp ít hơn, cả về lượng lẫn loại các chất. Một trong những nhiệm vụ của người kỹ sư môi trường là phải cung cấp nước sạch, vô trùng cho dân. Chúng ta hãy xét các loại nguồn...

   193 p thuvienbrvt 25/11/2012 146 1

 • Giáo trình - Hóa lý các hợp chất cao phân tử

  Giáo trình - Hóa lý các hợp chất cao phân tử

  Hợp chất cao phân tử là những hợp chất có khối lượng phân tử (KLPT) lớn. Hiện nay người ta thừa nhận các chất có KLPT lớn hơn 5000 (có khi đến hàng triệu) thuộc loại các hợp chất cao phân tử. Phân tử của các hợp chất cao phân tử (còn gọi là đại phân tử) bao gồm hàng trăm, hàng ngàn ... các nguyên tử liên kết với nhau bằng lực hoá trị thông...

   104 p thuvienbrvt 25/11/2012 569 1

 • Giáo trình thực tập hóa lý

  Giáo trình thực tập hóa lý

  Quá trình hoà tan luôn luôn kèm theo sự giải phóng hay hấp thụ nhiệt tuỳ theo bản chất của chất tan và dung môi. Hiệu ứng nhiệt kèm theo quá trình hoà tan 1 mol chất tan trong một lượng dung môi nào đó để thu được dung dịch có nồng độ xác định được gọi là nhiệt hoà tan tích phân. Hiệu ứng nhiệt kèm theo quá trình hoà tan 1 mol chất tan trong một...

   100 p thuvienbrvt 25/11/2012 218 1

 • Giáo trình hóa lý

  Giáo trình hóa lý

  Định nghĩa: Tốc độ của phản ứng hóa học là biến thiên nồng độ của một chất đã cho (chất tham gia phản ứng hoặc sản phẩm phản ứng) trong một đơn vị thời gian. 2. Các cách biểu diễn tốc độ phản ứng: a. Biểu diễn tốc độ phản ứng theo nồng độ của chất tham gia phản ứng

   127 p thuvienbrvt 25/11/2012 147 1

 • Giáo trình hóa keo

  Giáo trình hóa keo

  Hệ keo là một hệ phân tán, nhưng chất phân tán phân bố ở dạng các hạt nhỏ có kích thước lớn hơn những phân tử và ion đơn giản, gọi là các hạt keo. Tuy nhiên, các hạt keo vẫn không bị giấy lọc giữ lại, chúng chỉ bị giữ lại bởi các màng tế bào sinh vật. Do chất phân tán ở dạng các hạt keo nên hệ keo có những đặc điểm khác với các hệ...

   97 p thuvienbrvt 25/11/2012 146 1

 • Bài giảng điện hóa lý thuyết

  Bài giảng điện hóa lý thuyết

  Khi cho 2 pha tiếp xúc nhau thì giữa chúng sẽ tạo thành bề mặt phân chia pha. Khi tạo thành bề mặt phân chia pha thường có sự phân bố lại điện tích giữa các pha. Khi ấy ở bề mặt phân chia pha sẽ tạo thành lớp điện tích kép và xuất hiện bước nhảy điện thế giữa các pha.

   44 p thuvienbrvt 25/11/2012 213 1

 • Hóa lý_ tập 3

  Hóa lý_ tập 3

  Đây là bộ giáo trình về Hóa lý rất đầy đủ và chi tiết, là tài liệu giảng dạy và học tập chính các môn thuộc Hóa lý ở trường ĐH, CĐ, là tài liệu tham khảo tốt đối với GV cũng như HSG Hóa học THPT. Tốc độ phản ứng hóa học được định nghĩa bằng biến thiên của số phân tử chất phản ứng trong đơn vị thể tích và đơn vị thời gian....

   293 p thuvienbrvt 25/11/2012 134 1

 • Hóa lý_Tập 4

  Hóa lý_Tập 4

  Đây là bộ giáo trình về Hóa lý rất đầy đủ và chi tiết, là tài liệu giảng dạy và học tập chính các môn thuộc Hóa lý ở trường ĐH, CĐ, là tài liệu tham khảo tốt đối với GV cũng như HSG Hóa học THPT. Gồm 5 chương Chương I - Các thuyết về chất điện li Chương II - Các hiện tượng bất thuận nghịch Chương III - Các quá trình điện cực cân bằng...

   201 p thuvienbrvt 25/11/2012 157 1

 • Hóa lý_Tập 2

  Hóa lý_Tập 2

  Kiến thức về Nhiệt động lực học hoá học: Đặc trưng chung của dung dịch hỗn hợp khí, Dung dịch lỏng vô cùng loãng, Dung dịch lý tưởng và dung dịch thực, Phương pháp hoạt độ, Cân bằng hoá học, Ảnh hưởng của nhiệt độ lên cân bằng hoá học. Nguyên lý thứ ba của nhiệt động lực học, Nhiệt động lực học thống kê, Quy tắc pha, Giản đồ pha,...

   210 p thuvienbrvt 25/11/2012 184 1

 • Quá trình chưng cất

  Quá trình chưng cất

  Quá trình chưng bằng hơi nước trực tiếp hợp lý nhất là chỉ dùng để tách cấu tử không tan trong nước khỏi tạp chất không bay hơi, trường hợp này sản phẩm ngưng sẽ phân lớp : cấu tử bay hơi và nước, chúng ta lấy sản phẩm ra một cách dễ dàng. Ưu điểm của quá trình chưng bằng hơi nước trực tiếp là giảm được nhiều nhiệt độ sôi...

   85 p thuvienbrvt 25/11/2012 167 3

 • Cơ sở Hóa học phân tích

  Cơ sở Hóa học phân tích

  Hóa học phân tích là môn khoa học về các phương pháp xác định thành phần định tính và định lượng của các chất và hỗn hợp của chúng. Như vậy, hóa phân tích bao gồm các phương pháp hiện, nhận biết cũng như các phương pháp xác định hàm lượng của các chất...

   382 p thuvienbrvt 25/11/2012 151 2

 • Tạp chí dạy và học hóa học

  Tạp chí dạy và học hóa học

  Phương pháp bảo toàn khối lượng cho phép giải nhanh được nhiều bài toán biết quan hệ về khối lượng của các chất trước và sau phản ứng. Đặc biệt khi chưa biết rõ phản ứng xảy ra hoàn toàn hay không thì việc sử dụng phương pháp này...

   236 p thuvienbrvt 25/11/2012 231 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số