• Giáo trinh nhập môn khoa học thư viện thông tin

    Giáo trinh nhập môn khoa học thư viện thông tin

    Thư viện khoa học xã hội là thư viện đa ngành về khoa học xã hội và nhân văn, là trung tâm tàng trữ sách từ cổ chí kim trong nước và ngoài nước, những tư liệu có giá trị khoa học như: Triết học, chính trị học, chính trị kinh tế học, văn học, nghệ thuật, ngôn ngữ, sử học, luật học, khảo cổ học, dân tộc học, xã hội học, giáo dục học,...

     169 p thuvienbrvt 25/11/2012 432 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số