• Tài liệu môn học Kỹ năng sử dụng tiếng Việt - GV Phạm Ngọc Lan

    Tài liệu môn học Kỹ năng sử dụng tiếng Việt - GV Phạm Ngọc Lan

    "Tài liệu môn học Kỹ năng sử dụng tiếng Việt" đưa ra những kiến thức tổng quan trong tiếng Việt nhằm giúp các bạn có thể định hình và xây dựng một văn bản bằng tiếng Việt hợp lý. Tài liệu này làm giàu thêm vốn hiểu biết về tiếng Việt cho các bạn.

     50 p thuvienbrvt 07/09/2014 269 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số