• Đôi điều suy ngẫm về học thuyết của Các Mác

  Đôi điều suy ngẫm về học thuyết của Các Mác

  Trong bài viết này, tác giả muốn chia sẻ đôi điều suy ngẫm về học thuyết của C. Mác trong ba vấn đề cốt lõi của Marketing cũng như việc ứng dụng học thuyết của ông để nghiên cứu những lĩnh vực khoa học khác. Mời các bạn cùng tác giả tìm hiểu về đôi điều suy ngẫm về học thuyết của Các Mác.

   8 p thuvienbrvt 26/05/2019 30 0

 • Phương pháp và tiếp cận kinh tế của John M.Keynes từ góc nhìn duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin

  Phương pháp và tiếp cận kinh tế của John M.Keynes từ góc nhìn duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin

  Bài viết này tập trung xem xét, đánh giá về phương pháp và cách tiếp cận kinh tế của Keynes từ quan điểm duy vật biện chứng của Chủ nghĩa Mác - Lênin. Bài viết chỉ ra rằng bất kể sở hữu một trí tuệ vượt trội và điều kiện giáo dục tinh hoa của mình, các phương pháp và tiếp cận của Keynes nhìn chung vẫn mang các đặc điểm cơ bản của giai...

   9 p thuvienbrvt 26/05/2019 27 0

 • Triết lí giáo dục dân chủ, thực dụng của John Dewey

  Triết lí giáo dục dân chủ, thực dụng của John Dewey

  John Dewey là một trong những người sáng lập tâm lí học chức năng và phát triển triết học thực dụng. Tư tưởng của ông có ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống tinh thần nước Mĩ suốt thế kỉ XX, đặc biệt trên lĩnh vực giáo dục. Bài viết này giới thiệu khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của John Dewey với đóng góp nổi bật nhất của ông trong...

   7 p thuvienbrvt 26/05/2019 19 0

 • Biện chứng giữa chủ thể và khách thể trong giảng dạy triết học

  Biện chứng giữa chủ thể và khách thể trong giảng dạy triết học

  Bài viết đề xuất giải pháp giảng dạy triết học theo hướng tiếp cận năng lực hiện nay là gắn giảng dạy các nguyên lí triết học với vấn đề biện chứng giữa chủ thể và khách thể - một vấn đề có liên quan đến hầu hết các bài giảng triết học ở các trường cao đẳng, đại học.

   5 p thuvienbrvt 26/05/2019 26 0

 • Ebook Tâm lý học thần kinh: Phần 1

  Ebook Tâm lý học thần kinh: Phần 1

  Ebook Tâm lý học thần kinh: Phần 1 trình bày những vấn đề chung về vai trò, vị trí và các mối quan hệ của tâm lý học thần kinh với các ngành khoa học khác, đối tượng nghiên cứu của tâm lý học thần kinh, các nguồn tri thức về tổ chức chức năng của não, nguồn tri thức từ phương diện sinh lý học, ba khối chức năng cơ bản của não,... Mời các...

   66 p thuvienbrvt 23/04/2019 59 0

 • Ebook Tâm lý học thần kinh: Phần 2

  Ebook Tâm lý học thần kinh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Tâm lý học thần kinh" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về hệ thống định khu não và sự phân tích chức năng của chúng, vỏ thái dương và tri thức thính giác, vùng não cấp III và tổ chức tổng hợp không gian trực quan, thùy trán của não và việc điều khiển các chức năng tâm lý người, cấu trúc tâm lý và rối loạn...

   109 p thuvienbrvt 23/04/2019 67 0

 • Ebook Đạo giáo - Triết lý nhân sinh: Mộng tượng thần mật Trung Hoa: Phần 1

  Ebook Đạo giáo - Triết lý nhân sinh: Mộng tượng thần mật Trung Hoa: Phần 1

  Cuốn sách "Đạo giáo - Triết lý nhân sinh: Mộng tượng thần mật Trung Hoa" tổng hợp hệ thống tri thức về Đạo giáo trên nhiều phương diện khác nhau như: Lịch sử, giáo nghĩa, tông phái, kinh điển, thần tiên, tiên cảnh, đạo thuật, khoa nghi, văn hóa...giúp người đọc có cái nhìn toàn diện về Đạo giáo, trang bị những kiến thức cơ bản để thưởng...

   250 p thuvienbrvt 23/04/2019 38 0

 • Ebook Đạo giáo - Triết lý nhân sinh: Mộng tượng thần mật Trung Hoa: Phần 2

  Ebook Đạo giáo - Triết lý nhân sinh: Mộng tượng thần mật Trung Hoa: Phần 2

  Triết lý nhân sinh của Đạo gia xuất hiện từ thời cổ đại, những đóng góp của nó trong việc xây dựng nền tảng xã hội là rất đậm nét. Vì vậy, nghiên cứu và đánh giá triết học Đạo gia thời nào cũng vậy là cần thiết. Cuốn sách "Đạo giáo - Triết lý nhân sinh" là hệ thống tri thức về Đạo giáo trên nhiều phương diện khác nhau như: Lịch sử,...

   210 p thuvienbrvt 23/04/2019 32 0

 • Ebook Tâm lý học: Phần 1

  Ebook Tâm lý học: Phần 1

  Cuốn sách "Tâm lý học" của Trần Văn Hiến Minh gồm có 7 phần với 31 chương. Ebook Tâm lý học - Phần 1 sẽ cung cấp cho người học những kiến thức về: Đối tượng tâm lý học, phương pháp tâm lý học, nhận thức ngoại giới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   189 p thuvienbrvt 23/03/2019 40 0

 • Ebook Tâm lý học: Phần 2

  Ebook Tâm lý học: Phần 2

  Ebook Tâm lý học - Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Nhận thức bằng tưởng tượng, nhận thức tinh thần, hoạt động và tình cảm, chủ thể tâm lý. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   177 p thuvienbrvt 23/03/2019 40 0

 • Ebook Tâm lý học dân tộc: Phần 1

  Ebook Tâm lý học dân tộc: Phần 1

  Ebook Tâm lý học dân tộc: Phần 1 trình bày một số vấn đề chung của tâm lý học dân tộc, những khái niệm và nội dung cơ bản của tâm lý học dân tộc, định khuôn tâm lý dân tộc, bản sắc tâm lý dân tộc và căn tính tộc người,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   127 p thuvienbrvt 23/03/2019 46 0

 • Ebook Tâm lý học dân tộc: Phần 2

  Ebook Tâm lý học dân tộc: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Tâm lý học dân tộc" phần 2 tiếp tục trình bày một số thành tựu nghiên cứu bước đầu về tâm lý học dân tộc ở nước ta, thành tựu nghiên cứu trước Cách mạng tháng Tám 1945 và những thành tựu nghiên cứu từ năm 1975 đến nay Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   60 p thuvienbrvt 23/03/2019 45 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số