• Ebook Đạo giáo - Triết lý nhân sinh: Mộng tượng thần mật Trung Hoa: Phần 1

  Ebook Đạo giáo - Triết lý nhân sinh: Mộng tượng thần mật Trung Hoa: Phần 1

  Cuốn sách "Đạo giáo - Triết lý nhân sinh: Mộng tượng thần mật Trung Hoa" tổng hợp hệ thống tri thức về Đạo giáo trên nhiều phương diện khác nhau như: Lịch sử, giáo nghĩa, tông phái, kinh điển, thần tiên, tiên cảnh, đạo thuật, khoa nghi, văn hóa...giúp người đọc có cái nhìn toàn diện về Đạo giáo, trang bị những kiến thức cơ bản để thưởng...

   250 p thuvienbrvt 23/04/2019 21 0

 • Ebook Đạo giáo - Triết lý nhân sinh: Mộng tượng thần mật Trung Hoa: Phần 2

  Ebook Đạo giáo - Triết lý nhân sinh: Mộng tượng thần mật Trung Hoa: Phần 2

  Triết lý nhân sinh của Đạo gia xuất hiện từ thời cổ đại, những đóng góp của nó trong việc xây dựng nền tảng xã hội là rất đậm nét. Vì vậy, nghiên cứu và đánh giá triết học Đạo gia thời nào cũng vậy là cần thiết. Cuốn sách "Đạo giáo - Triết lý nhân sinh" là hệ thống tri thức về Đạo giáo trên nhiều phương diện khác nhau như: Lịch sử,...

   210 p thuvienbrvt 23/04/2019 20 0

 • Ebook Tâm lý học: Phần 1

  Ebook Tâm lý học: Phần 1

  Cuốn sách "Tâm lý học" của Trần Văn Hiến Minh gồm có 7 phần với 31 chương. Ebook Tâm lý học - Phần 1 sẽ cung cấp cho người học những kiến thức về: Đối tượng tâm lý học, phương pháp tâm lý học, nhận thức ngoại giới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   189 p thuvienbrvt 23/03/2019 25 0

 • Ebook Tâm lý học: Phần 2

  Ebook Tâm lý học: Phần 2

  Ebook Tâm lý học - Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Nhận thức bằng tưởng tượng, nhận thức tinh thần, hoạt động và tình cảm, chủ thể tâm lý. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   177 p thuvienbrvt 23/03/2019 20 0

 • Ebook Tâm lý học dân tộc: Phần 1

  Ebook Tâm lý học dân tộc: Phần 1

  Ebook Tâm lý học dân tộc: Phần 1 trình bày một số vấn đề chung của tâm lý học dân tộc, những khái niệm và nội dung cơ bản của tâm lý học dân tộc, định khuôn tâm lý dân tộc, bản sắc tâm lý dân tộc và căn tính tộc người,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   127 p thuvienbrvt 23/03/2019 24 0

 • Ebook Tâm lý học dân tộc: Phần 2

  Ebook Tâm lý học dân tộc: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Tâm lý học dân tộc" phần 2 tiếp tục trình bày một số thành tựu nghiên cứu bước đầu về tâm lý học dân tộc ở nước ta, thành tựu nghiên cứu trước Cách mạng tháng Tám 1945 và những thành tựu nghiên cứu từ năm 1975 đến nay Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   60 p thuvienbrvt 23/03/2019 25 0

 • Ebook Triết học tổng quát: Phần 1

  Ebook Triết học tổng quát: Phần 1

  Ebook Triết học tổng quát: Phần 1 trình bày các nhận thức và quan điểm về triết học cụ thể qua các nội dung sau: Khả năng nhận thức, giá trị nhận thức, vấn đề chân lý, đặc sắc tính của triết học, thử tìm câu định nghĩa triết học,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   67 p thuvienbrvt 23/03/2019 19 1

 • Ebook Triết học Hiện Sinh: Phần 1

  Ebook Triết học Hiện Sinh: Phần 1

  Cuốn Triết học Hiện Sinh của Trần Thái Đỉnh là một trong những cuốn sách mở cửa cho chúng ta vào nền tư tưởng chủ yếu của thế kỷ XX, vào sự tìm hiểu con người. Sách được chia làm 10 chương và được chia thành 2 phần. Ba chương đầu nói về lập trường của triết học Hiện Sinh, những đề tài chính của triết học Hiện Sinh và hai ngành của...

   187 p thuvienbrvt 23/03/2019 25 0

 • Ebook Triết học Hiện Sinh: Phần 2

  Ebook Triết học Hiện Sinh: Phần 2

  Ebook Triết học Hiện Sinh: Phần 2 giới thiệu đến bạn đọc một số triết gia hiện sinh như: Jasper - Hiện sinh hướng về siêu việt, Marcel - Hiện sinh và huyền nhiệm, Sartre - Hiện sinh hư vô, Heidegger - Hiện sinh và hiện hữu. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 của ebook "Triết học Hiện Sinh".

   195 p thuvienbrvt 23/03/2019 21 0

 • Ebook Triết học tổng quát: Phần 2

  Ebook Triết học tổng quát: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook Triết học tổng quát: Phần 2 tiếp tục trình bày các quan điểm triết học về con người, quan điểm về vũ trụ và Thượng đế thông qua các nội dung chính sau: Nhân vị: Một tinh thần nhập thể, giá trị của nhân vị, chổ đứng của nhân vị, tìm hiểu vũ trụ và vật chất, vấn đề Thượng đế trong triết sử,... Để nắm nội...

   108 p thuvienbrvt 23/03/2019 21 0

 • Ý nghĩa của vấn đề giải phóng con người trong triết học Mác đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay

  Ý nghĩa của vấn đề giải phóng con người trong triết học Mác đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay

  Triết học Mác về giải phóng con người là một thành tựu to lớn và mang tính cách mạng sâu sắc trong trong lịch sử tư tưởng nhân văn của nhân loại. Triết học Mác lấy con người làm điểm xuất phát cho nghiên cứu và lấy tự do của con người làm mục tiêu cao nhất của sự tìm tòi và tranh đấu trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị.

   6 p thuvienbrvt 23/03/2019 13 0

 • Quan điểm của V.I.Lênin về nhà nước và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

  Quan điểm của V.I.Lênin về nhà nước và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

  Bài viết nghiên cứu hệ thống quan điểm của V.I.Lênin về nhà nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả trên phương diện lý luận và thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

   9 p thuvienbrvt 23/03/2019 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số