• Câu hỏi về đồ họa máy tính kèm theo lời giải

    Câu hỏi về đồ họa máy tính kèm theo lời giải

    Câu 1. Đồ họa máy tính là gì? Cho biết các ứng dụng của đồ họa máy tính? Khái niệm ĐHMT - Đồ họa máy tính là tất cả những gì liên quan đến việc sử dụng máy tính để phát sinh ra hình ảnh. Các vấn đề liên quan tới công việc này bao gồm : tạo, lưu trữ, thao tác trên các mô hình (các mô tả hình học của đối tượng) và các ảnh.

     29 p thuvienbrvt 13/12/2013 101 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số