• Vai trò, chức năng của hội thư viện Việt Nam trong phát triển sự nghiệp thư viện

  Vai trò, chức năng của hội thư viện Việt Nam trong phát triển sự nghiệp thư viện

  Bài viết trình bày 2 vai trò, chức năng của hội thư viện Việt Nam: 1 tư vấn cho các cơ quan chức năng trong việc quản lý nhà nước về phương diện hành chính; 2 tư vấn phối hợp với các cơ quan trong việc quản lý nhà nước về phương diện chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành thư viện.

   5 p thuvienbrvt 24/12/2018 22 0

 • Xây dựng chiến lược xanh ở thư viện Đại học Trung Hoa Hồng Kông

  Xây dựng chiến lược xanh ở thư viện Đại học Trung Hoa Hồng Kông

  Trong giáo dục đại học, các thư viện đại học có vai trò như một đơn vị cung cấp dịch vụ chính hỗ trợ sứ mệnh này. Nhiều thư viện đại học phấn đấu tham gia “Hành trình xanh” bằng cách thiết kế một “thư viện xanh”, có thể qua xây dựng mới hoặc cải tạo. “Hành trình xanh” tác động không chỉ đến thái độ của chúng ta đối với môi...

   5 p thuvienbrvt 24/12/2018 16 0

 • Thư viện cho mọi người

  Thư viện cho mọi người

  Nội dung chính của bài viết trình bày những hoạt động của thư viện Khoa học Tổng hợp trong vai trò của một thư viện công cộng nhằm đáp ứng nhu cầu to lớn và đa dạng bằng việc phát triển vốn tài liệu thích hợp, bảo quản tài liệu... Mời các bạn tham khảo.

   6 p thuvienbrvt 24/12/2018 17 0

 • Công tác phân loại tài liệu tại Thư viện Khoa học xã hội

  Công tác phân loại tài liệu tại Thư viện Khoa học xã hội

  Trong bài viết này, tác giả xin khái lược về các khung phân loại đã và đang được sử dụng tại Thư viện Khoa học xã hội. Trên thế giới và một số thư viện lớn ở Việt Nam, ký hiệu phân loại được áp dụng sâu rộng trong việc tổ chức kho mở và tra cứu thông tin.

   5 p thuvienbrvt 24/12/2018 18 0

 • Biên mục tài liệu thư viện

  Biên mục tài liệu thư viện

  Bài viết "Biên mục tài liệu thư viện" trình bày quy trình xử lý tài liệu từ đăng kí tài liệu, mô tả tài liệu thư viện, biên mục đọc máy MARC 21... Và cuối cùng biên mục đề mục. Để tìm hiểu chi tiết hơn mời bạn tham khảo tài liệu.

   57 p thuvienbrvt 24/12/2018 21 0

 • Chọn lựa bộ đề mục chủ đề làm cơ sở xây dựng bộ đề mục chủ đề bằng tiếng Việt

  Chọn lựa bộ đề mục chủ đề làm cơ sở xây dựng bộ đề mục chủ đề bằng tiếng Việt

  Bài viết này đưa ra bộ đề mục chủ đề sử dụng phổ biến trên thế giới và tình hình sử dụng ngôn ngữ tìm tin theo chủ đề ở Việt Nam từ 1960 đến nay. Nhằm mục đích khí sử dụng bộ ĐMCĐ sẽ thúc đẩy sự nghiệp Việt Nam phát triển và nhanh chóng hội nhập với hệ thống thư viện khu vực và thế giới.

   7 p thuvienbrvt 24/12/2018 17 0

 • Những vấn đề và kinh nghiệm xây dựng thư viện số

  Những vấn đề và kinh nghiệm xây dựng thư viện số

  Bài viết hệ thống những vấn đề cần quan tâm đối với một thư viện khi tiến hành xây dựng thư viện số, thực tiễn xây dựng thư viện số tại trường đại học Văn hóa Hà Nội, những kinh nghiệm trao đổi từ thực tiễn xây dựng thư viện số tại trường đại học Văn hóa Hà Nội.

   8 p thuvienbrvt 24/12/2018 20 0

 • Dịch vụ thư viện: Kinh nghiệm về hỗ trợ khai thác và phát triển tài nguyên thông tin

  Dịch vụ thư viện: Kinh nghiệm về hỗ trợ khai thác và phát triển tài nguyên thông tin

  Bài viết "Dịch vụ Thư viện: Kinh nghiệm về hỗ trợ khai thác và phát triển tài nguyên thông tin" chia sẻ những hoạt động và hình thức chính của dịch vụ thư viện tại Viện thông tin Khoa học Xã hội cho các thư viện ở Việt Nam.

   7 p thuvienbrvt 24/12/2018 23 0

 • Vấn đề bản quyền trong thư viện

  Vấn đề bản quyền trong thư viện

  Bài viết trình bày về: Những hiểu biết cơ bản về luật bản quyền gồm quyền tái bản, quyền phóng tác tác phẩm, quyền phát hành, quyền trình diễn trình chiếu hay biểu diễn... mà các cơ quan thư viện cần nắm rõ.

   8 p thuvienbrvt 24/12/2018 20 0

 • Giới thiệu Khung phân loại Thư viện Quốc hội

  Giới thiệu Khung phân loại Thư viện Quốc hội

  Khung phân loại Thư viện Quốc hội (Library Congress Classification, viết tắt là LCC) là một hệ thống phân loại ra đời vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, được phát triển bởi Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ (LC-Library Congress), nhằm mục đích tổ chức và sắp xếp các bộ sưu tập trong thư viện. Hiện tại, LCC là một trong những khung phân loại được sử...

   10 p thuvienbrvt 24/12/2018 17 0

 • Các yếu tố tác động tới hành vi tiếp nhận thông tin báo chí trên điện thoại di động và một số khuyến nghị

  Các yếu tố tác động tới hành vi tiếp nhận thông tin báo chí trên điện thoại di động và một số khuyến nghị

  Bài viết phân tích một số yếu tố tác động tới hành vi tiếp nhận thông tin báo chí trên điện thoại di động như: công nghệ truyền thông số và mạng Internet di động ngày càng phát triển, nhu cầu được sở hữu một khụng gian riêng, một thế giới ảo mang bản sắc của riêng mình ngày càng cao, truy cập mạng Internet là hình thức giao tiếp đại chúng...

   6 p thuvienbrvt 30/11/2018 29 0

 • Mối quan hệ giữa thương hiệu tổ chức và thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực báo chí trường hợp tại Việt Nam

  Mối quan hệ giữa thương hiệu tổ chức và thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực báo chí trường hợp tại Việt Nam

  Bài viết nghiên cứu đi sâu phân tích mối quan hệ giữa thương hiệu tổ chức và thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực báo chí. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu và tình hình thực tế, nghiên cứu cũng sẽ đề xuất một số giải pháp nhằm làm tăng giá trị thương hiệu tổ chức và thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực báo chí.

   20 p thuvienbrvt 30/11/2018 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số