• Bài giảng về Đồ họa máy tính

    Bài giảng về Đồ họa máy tính

    Một trong những ứng dụng lớn nhất của đồ họa máy tính là hỗ trợ thiết kế (CAD – Computer-aided design). Ngày nay CAD đã được sử dụng hầu hết trong việc thiết kế các cao ốc, ô tô, máy bay, tàu thủy, tàu vũ trụ, máy tính, trang trí mẫu vải, và rất nhiều sản phẩm khác. Sử dụng các chương trình này, đầu tiên các đối tượng được hiển thị...

     29 p thuvienbrvt 13/12/2013 139 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số