• Văn hóa giao tiếp trong thư viện một số trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Văn hóa giao tiếp trong thư viện một số trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Văn hóa giao tiếp (VHGT) trong môi trường thư viện đại học (TVĐH) đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ thân thiện với bạn đọc, nâng cao khả năng thu hút bạn đọc và chất lượng phục vụ của thư viện. Bài viết trình bày kết quả của việc tìm hiểu thực trạng VHGT giữa cán bộ thư viện (CBTV) và sinh viên (SV) tại một số TVĐH...

   7 p thuvienbrvt 22/09/2017 29 1

 • Phần mềm quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở Koha cho hệ thống thư viện Việt Nam

  Phần mềm quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở Koha cho hệ thống thư viện Việt Nam

  Koha là phần mềm quản trị thư viện mã nguồn mở đầu tiên và đang được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Các lợi thế về tiêu chuẩn, tính năng, tính dễ sử dụng/khai thác, chi phí triển khai của Koha rất phù hợp với hệ thống thư viện tại Việt Nam, điều đó mang lại cho các thư viện một lựa chọn khả thi khác bên cạnh các phần mềm...

   7 p thuvienbrvt 22/09/2017 81 1

 • Về tính hữu ích của khối trường liên kết thông tin 76X-78X trong Marc21

  Về tính hữu ích của khối trường liên kết thông tin 76X-78X trong Marc21

  Trong MARC21, các khối trường 76X - 78X là các trường thông tin liên kết có ý nghĩa rất quan trọng trong việc liên kết các biểu ghi có mối quan hệ với nhau về thời gian, về chủ thể,… Và nhiệm vụ của một phần mềm quản lý thư viện là phải làm nổi bật được các mối quan hệ này thông qua các liên kết. Trong bài viết này, tác giả xin giới thiệu về...

   6 p thuvienbrvt 22/09/2017 28 1

 • Thực trạng đào tạo kiến thức thông tin tại một số thư viện đại học ở Việt Nam

  Thực trạng đào tạo kiến thức thông tin tại một số thư viện đại học ở Việt Nam

  Bài viết này giới thiệu kết quả nghiên cứu về việc đào tạo kiến thức thông tin tại 6 thư viện trường đại học Việt Nam. Nêu rõ mục tiêu, phạm vi, phương pháp và kết quả cụ thể của nghiên cứu. Đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo kiến thức thông tin trong trường đại học.

   12 p thuvienbrvt 22/09/2017 44 1

 • Kinh tế thông tin trong hoạt động thông tin thư viện: Xu hướng trong thời đại kỹ thuật số

  Kinh tế thông tin trong hoạt động thông tin thư viện: Xu hướng trong thời đại kỹ thuật số

  Bài viết này giới thiệu khái niệm "kinh tế thông tin" và ba thành phần cơ bản của nền kinh tế này: công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung. Nêu rõ vai trò của công nghiệp công nghệ thông tin đối với nền kinh tế Việt Nam. Phân tích những tác động của công nghiệp công nghệ thông tin đối với hoạt động thông tin-thư viện.

   6 p thuvienbrvt 22/09/2017 27 1

 • Xã hội hóa hoạt động thông tin-thư viện tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

  Xã hội hóa hoạt động thông tin-thư viện tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

  Bài viết trình bày khái niệm xã hội hóa và vai trò của xã hội hóa đối với hoạt động thông tin-thư viện và thống kê KH&CN. Giới thiệu một số kết quả ban đầu trong công tác xã hội hóa thông tin-thư viện tại Cục Thông tin KH&CN quốc gia. Đề xuất giải pháp tăng cường hoạt động này.

   8 p thuvienbrvt 22/09/2017 36 1

 • Quản lý nhà nước đối với thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Thực trạng và giải pháp

  Quản lý nhà nước đối với thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Thực trạng và giải pháp

  Bài viết làm rõ vai trò của thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ (NVKH&CN) đối với hoạt động quản lý và nghiên cứu khoa học. Trình bày thực trạng triển khai các văn bản quản lý nhà nước trong công tác thu thập, đăng ký, lưu giữ và sử dụng thông tin về NVKH&CN.

   9 p thuvienbrvt 22/09/2017 39 1

 • Ứng dụng lý thuyết tương đương trong chuyển ngữ tiêu đề chủ đề

  Ứng dụng lý thuyết tương đương trong chuyển ngữ tiêu đề chủ đề

  Chuyển ngữ tiêu đề chủ đề (TĐCĐ) là một trong những công đoạn quan trọng trong quá trình biên mục tại các thư viện, đặc biệt là các thư viện sử dụng bộ tiêu đề chủ đề do Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ biên soạn. Bài viết trình bày một số lưu ý về yếu tố tương đương trong dịch thuật và ứng dụng của nó trong chuyển ngữ TĐCĐ. Từ đó,...

   7 p thuvienbrvt 22/09/2017 30 1

 • Sử dụng facebook để kết nối với người sử dụng ở các thư viện Việt Nam

  Sử dụng facebook để kết nối với người sử dụng ở các thư viện Việt Nam

  Bài báo tổng quan về sự phát triển của Facebook, phân tích những lợi ích của Facebook với thư viện, và sơ lược về việc sử dụng Facebook trong các thư viện trên thế giới. Trên cơ sở phân tích thành công và hạn chế của Facebook ở 12 thư viện qua một nghiên cứu định tính, đưa ra các kiến nghị về việc tạo lập và vận hành một trang Facebook thư...

   10 p thuvienbrvt 22/09/2017 29 1

 • Thư viện số và cán bộ thư viện số

  Thư viện số và cán bộ thư viện số

  Bài viết trình bày tổng quan về thư viện số (khái niệm, thành phần cấu thành, vai trò, lịch sử phát triển,…) và cán bộ thư viện số (khái niệm, vai trò của cán bộ thư viện trong môi trường số,…). Xác định các kiến thức và kỹ năng cơ bản cần phải có của cán bộ thư viện số và đưa ra một số định hướng cho việc phát triển thư viện số...

   9 p thuvienbrvt 22/09/2017 33 1

 • Tìm hiểu mô hình hệ thống sản phẩm-dịch vụ thông tin thư viện tại thư viện Đại học Victoria, New zealand và bài học cho các thư viện đại học Việt Nam

  Tìm hiểu mô hình hệ thống sản phẩm-dịch vụ thông tin thư viện tại thư viện Đại học Victoria, New zealand và bài học cho các thư viện đại học Việt Nam

  Bài viết giới thiệu tổng quan về hệ thống sản phẩm-dịch vụ TT-TV (SP-DV TTTV) tại trường Đại học Victoria, New Zealand. Nghiên cứu mô hình hệ thống SP-DV TTTV phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa tại trường đại học này và đề xuất một số bài học kinh nghiệm cho các thư viện đại học Việt Nam trong việc nghiên cứu xây dựng mô hình...

   9 p thuvienbrvt 22/09/2017 30 1

 • Trình độ kiến thức thông tin của sinh viên đại học ở Việt Nam

  Trình độ kiến thức thông tin của sinh viên đại học ở Việt Nam

  Bài viết trình bày kết quả khảo sát trình độ kiến thức thông tin của sinh viên tại sáu trường đại học ở Việt Nam. Đưa ra một số nhận xét và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên.

   9 p thuvienbrvt 22/09/2017 33 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số