• Phát triển thư viện số: Những vấn đề cần xem xét

  Phát triển thư viện số: Những vấn đề cần xem xét

  Bài viết này khái quát các quan niệm khác nhau về thư viện số. Nêu rõ vai trò và mục đích của thư viện số. Giới thiệu bảy vấn đề cần xem xét khi phát triển thư viện số của Mạng lưới các trung tâm xuất sắc về thư viện số DELOS: tổ chức; nội dung; người dùng; tính năng; chính sách; chất lượng; kiến trúc.

   7 p thuvienbrvt 22/09/2017 0 0

 • Hoạt động hướng dẫn người dùng tin trong thư viện

  Hoạt động hướng dẫn người dùng tin trong thư viện

  Bài viết trình bày ba cấp độ trong hoạt động hướng dẫn người dùng tin tại thư viện: hướng dẫn nhận biết các nguồn lực của thư viện, hướng dẫn sử dụng thành thạo thư viện và huấn luyện kỹ năng thông tin. Nêu rõ mục đích, phạm vi nội dung và hình thức, cũng như các yêu cầu khi thực hiện của từng cấp độ.

   6 p thuvienbrvt 22/09/2017 0 0

 • Ấn định chỉ số phân loại Dewey assigning dewey numbers - Nguyễn Minh Hiệp

  Ấn định chỉ số phân loại Dewey assigning dewey numbers - Nguyễn Minh Hiệp

  Phân tích chủ đề, chọn chỉ số phân loại, thiết lập chỉ số phân loại,... là những nội dung chính trong bài viết "Ấn định chỉ số phân loại Dewey assigning dewey numbers". Hy vọng nội dung bài viết là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   15 p thuvienbrvt 22/09/2017 0 0

 • Thư viện viện thông tin khoa học xã hội vươn tới hiện đại hóa

  Thư viện viện thông tin khoa học xã hội vươn tới hiện đại hóa

  Bài viết "Thư viện viện thông tin khoa học xã hội vươn tới hiện đại hóa" sẽ giới thiệu tới các bạn về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, vốn tài liệu, chiến lược phát triển của viện thông tin khoa học xã hội vươn tới hiện đại hóa.

   5 p thuvienbrvt 22/09/2017 0 0

 • Liên kết giữa các cơ quan thông tin thư viện của các trường đại học và các viện nghiên cứu - ThS. Chu Tuyết Lan

  Liên kết giữa các cơ quan thông tin thư viện của các trường đại học và các viện nghiên cứu - ThS. Chu Tuyết Lan

  Vấn đề liên kết giữa các thư viện nghiên cứu và các trường đại học, xét về ý nghĩa, sự liên kết giữa các cơ quan thông tin thư viện được xem như là một trong số các phương tiện, công cụ để duy trì và thúc đẩy sự liên kết giữa các tổ chức nghiên cứu và đào tạo, giữa hoạt động nghiên cứu và đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   5 p thuvienbrvt 22/09/2017 0 0

 • Mô hình biên mục tập trung ở Việt Nam

  Mô hình biên mục tập trung ở Việt Nam

  Bài viết đề xuất một mô hình biên mục tập trung: Trung tâm Biên mục Tập trung. Nêu rõ các ưu điểm của việc biên mục theo mô hình này. Giới thiệu chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, nội dung và cơ chế hoạt động của Trung tâm Biên mục Tập trung.

   6 p thuvienbrvt 22/09/2017 0 0

 • Hình thành và phát triển không gian thông tin khoa học và công nghệ ở Việt Nam

  Hình thành và phát triển không gian thông tin khoa học và công nghệ ở Việt Nam

  Bài viết này giới thiệu khái niệm không gian thông tin và không gian thông tin KH&CN. Mô tả chi tiết bảy nội dung cốt lõi cần được thực hiện để xây dựng không gian thông tin KH&CN thống nhất ở Việt Nam.

   10 p thuvienbrvt 22/09/2017 0 0

 • Văn hóa giao tiếp trong thư viện một số trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Văn hóa giao tiếp trong thư viện một số trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Văn hóa giao tiếp (VHGT) trong môi trường thư viện đại học (TVĐH) đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ thân thiện với bạn đọc, nâng cao khả năng thu hút bạn đọc và chất lượng phục vụ của thư viện. Bài viết trình bày kết quả của việc tìm hiểu thực trạng VHGT giữa cán bộ thư viện (CBTV) và sinh viên (SV) tại một số TVĐH...

   7 p thuvienbrvt 22/09/2017 0 0

 • Phần mềm quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở Koha cho hệ thống thư viện Việt Nam

  Phần mềm quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở Koha cho hệ thống thư viện Việt Nam

  Koha là phần mềm quản trị thư viện mã nguồn mở đầu tiên và đang được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Các lợi thế về tiêu chuẩn, tính năng, tính dễ sử dụng/khai thác, chi phí triển khai của Koha rất phù hợp với hệ thống thư viện tại Việt Nam, điều đó mang lại cho các thư viện một lựa chọn khả thi khác bên cạnh các phần mềm...

   7 p thuvienbrvt 22/09/2017 0 0

 • Về tính hữu ích của khối trường liên kết thông tin 76X-78X trong Marc21

  Về tính hữu ích của khối trường liên kết thông tin 76X-78X trong Marc21

  Trong MARC21, các khối trường 76X - 78X là các trường thông tin liên kết có ý nghĩa rất quan trọng trong việc liên kết các biểu ghi có mối quan hệ với nhau về thời gian, về chủ thể,… Và nhiệm vụ của một phần mềm quản lý thư viện là phải làm nổi bật được các mối quan hệ này thông qua các liên kết. Trong bài viết này, tác giả xin giới thiệu về...

   6 p thuvienbrvt 22/09/2017 0 0

 • Thực trạng đào tạo kiến thức thông tin tại một số thư viện đại học ở Việt Nam

  Thực trạng đào tạo kiến thức thông tin tại một số thư viện đại học ở Việt Nam

  Bài viết này giới thiệu kết quả nghiên cứu về việc đào tạo kiến thức thông tin tại 6 thư viện trường đại học Việt Nam. Nêu rõ mục tiêu, phạm vi, phương pháp và kết quả cụ thể của nghiên cứu. Đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo kiến thức thông tin trong trường đại học.

   12 p thuvienbrvt 22/09/2017 1 0

 • Kinh tế thông tin trong hoạt động thông tin thư viện: Xu hướng trong thời đại kỹ thuật số

  Kinh tế thông tin trong hoạt động thông tin thư viện: Xu hướng trong thời đại kỹ thuật số

  Bài viết này giới thiệu khái niệm "kinh tế thông tin" và ba thành phần cơ bản của nền kinh tế này: công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung. Nêu rõ vai trò của công nghiệp công nghệ thông tin đối với nền kinh tế Việt Nam. Phân tích những tác động của công nghiệp công nghệ thông tin đối với hoạt động thông tin-thư viện.

   6 p thuvienbrvt 22/09/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số