• Thư viện với mục tiêu phát triển bền vững

  Thư viện với mục tiêu phát triển bền vững

  Dịch vụ, sản phẩm thông tin thư viện gắn với mục tiêu phát triển bền vững của mỗi quốc gia, lấy thư viện là cầu nối để quảng bá, tuyên truyền, cung cấp thông tin về mục tiêu phát triển bền vững, mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Mời các bạn cùng tìm hiểu vai trò của thư viện qua bài viết.

   6 p thuvienbrvt 28/08/2018 1 0

 • Thư viện công cộng Việt Nam: Thực trạng hoạt động giai đoạn 2011-2015 và định hướng phát triển

  Thư viện công cộng Việt Nam: Thực trạng hoạt động giai đoạn 2011-2015 và định hướng phát triển

  Bài viết phân tích thực trạng hoạt động thư viện công cộng ở Việt Nam giai đoạn 2011-2015, đồng thời đưa ra một số kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p thuvienbrvt 28/08/2018 5 0

 • Một số công cụ hỗ trợ tự động hóa phân loại và biên mục tài liệu

  Một số công cụ hỗ trợ tự động hóa phân loại và biên mục tài liệu

  Bài viết giới thiệu một số công cụ điện tử hỗ trợ công tác xử lý thông tin tại các thư viện và cơ quan thông tin nhằm giúp cán bộ thư viện rút ngắn thời gian xử lý đồng thời phát huy hiệu quả trong việc tự động hóa các khâu công tác thư viện. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p thuvienbrvt 28/08/2018 4 0

 • Vận dụng nguyên tắc phân loại tài liệu trong khung phân loại thập phân Dewey

  Vận dụng nguyên tắc phân loại tài liệu trong khung phân loại thập phân Dewey

  Bài viết trình bày một số nguyên tắc và quy tắc của khung phân loại thập phân Dewey. Bằng phương pháp phân tích kết quả khảo sát trên mục lục truy cập công cộng trực tuyến của Thư viện trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, bài viết nhận diện một số hạn chế trong công tác phân loại tài liệu cũng như quá trình vận dụng...

   12 p thuvienbrvt 28/08/2018 4 0

 • Ứng dụng marketing truyền thông xã hội trong cơ quan thông tin - Thư viện

  Ứng dụng marketing truyền thông xã hội trong cơ quan thông tin - Thư viện

  Bài viết giới thiệu tổng quát về marketing truyền thông xã hội và ứng dụng marketing truyền thông xã hội trong các cơ quan thông tin - Thư viện nhằm thu hút người dùng tin sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin - Thư viện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p thuvienbrvt 28/08/2018 5 0

 • Ứng dụng công nghệ thông tin tại Thư viện Khoa học xã hội: Thành công và tồn tại

  Ứng dụng công nghệ thông tin tại Thư viện Khoa học xã hội: Thành công và tồn tại

  Bài viết khái quát quá trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin-thư viện tại Thư viện Khoa học Xã hội. Trình bày một số kết quả và hạn chế trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Thư viện và đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế.

   7 p thuvienbrvt 28/08/2018 8 0

 • Phát triển tài nguyên số khoa học và công nghệ từ các hoạt động nghiên cứu và phát triển sử dụng kinh phí nhà nước Việt Nam

  Phát triển tài nguyên số khoa học và công nghệ từ các hoạt động nghiên cứu và phát triển sử dụng kinh phí nhà nước Việt Nam

  Bài viết trình bày một số nét về phát triển tài nguyên số tạo lập từ kết quả hoạt động nghiên cứu và phát triển, tập trung vào nguồn tin số là báo cáo kết quả nghiên cứu có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước và bài báo nghiên cứu trên các tạp chí khoa học và công nghệ.

   13 p thuvienbrvt 28/08/2018 10 0

 • Ngành bách khoa thư học trên thế giới và ở Việt Nam

  Ngành bách khoa thư học trên thế giới và ở Việt Nam

  Bài viết phân tích tổng quan về ngành Bách khoa thư học trên thế giới và ở Việt Nam. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.

   8 p thuvienbrvt 28/08/2018 7 0

 • Thư viện số xã hội

  Thư viện số xã hội

  Bài viết trình bày về Thư viện số hiện đại, Xã hội thông tin, Thư viện số xã hội, Mạng xã hội của các thư viện số xã hội. Đồng thời mô tả giải pháp của một số nhiệm vụ sử dụng bộ lý thuyết tập mờ và phương pháp đo lường thư mục cho kiểm soát quản lý thư viện bằng cách phân tích các mối quan hệ giữa người sử dụng và các...

   6 p thuvienbrvt 28/08/2018 4 0

 • Đặc điểm cấu trúc dữ liệu của cơ sở dữ liệu Quốc gia về khoa học và công nghệ và yêu cầu đối với phần mềm quản trị

  Đặc điểm cấu trúc dữ liệu của cơ sở dữ liệu Quốc gia về khoa học và công nghệ và yêu cầu đối với phần mềm quản trị

  Giới thiệu một số đặc điểm cấu trúc dữ liệu của cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ. Đề xuất yêu cầu đối với phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ trên cơ sở các đặc điểm cấu trúc dữ liệu nói trên.

   5 p thuvienbrvt 28/08/2018 17 0

 • Lưu chiểu và hoạt động thư viện

  Lưu chiểu và hoạt động thư viện

  Làm rõ khái niệm về lưu chiểu xuất bản phẩm. Khái quát quá trình phát triển của công tác lưu chiểu ở Việt Nam. Phân tích vai trò của lưu chiểu trong hoạt động thư viện nói riêng và trong xã hội nói chung.

   5 p thuvienbrvt 28/08/2018 5 0

 • Một vài nét về quá trình hiện đại hóa Thư viện KHXH giai đoạn 2008-2015

  Một vài nét về quá trình hiện đại hóa Thư viện KHXH giai đoạn 2008-2015

  Bài viết trình bày về nội dung: Một vài nét khái quát về quá trình hiện đại hóa Thư viện KHXH (2008-2015); Đánh giá quá trình hiện đại hóa Thư viện KHXH giai đoạn 2008-2015; Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hiện đại hóa Thư viện KHXH,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p thuvienbrvt 28/08/2018 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số