• Dịch vụ thư viện: Kinh nghiệm về hỗ trợ khai thác và phát triển tài nguyên thông tin

  Dịch vụ thư viện: Kinh nghiệm về hỗ trợ khai thác và phát triển tài nguyên thông tin

  Bài viết "Dịch vụ Thư viện: Kinh nghiệm về hỗ trợ khai thác và phát triển tài nguyên thông tin" chia sẻ những hoạt động và hình thức chính của dịch vụ thư viện tại Viện thông tin Khoa học Xã hội cho các thư viện ở Việt Nam.

   7 p thuvienbrvt 24/12/2018 28 0

 • Vấn đề bản quyền trong thư viện

  Vấn đề bản quyền trong thư viện

  Bài viết trình bày về: Những hiểu biết cơ bản về luật bản quyền gồm quyền tái bản, quyền phóng tác tác phẩm, quyền phát hành, quyền trình diễn trình chiếu hay biểu diễn... mà các cơ quan thư viện cần nắm rõ.

   8 p thuvienbrvt 24/12/2018 26 0

 • Giới thiệu Khung phân loại Thư viện Quốc hội

  Giới thiệu Khung phân loại Thư viện Quốc hội

  Khung phân loại Thư viện Quốc hội (Library Congress Classification, viết tắt là LCC) là một hệ thống phân loại ra đời vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, được phát triển bởi Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ (LC-Library Congress), nhằm mục đích tổ chức và sắp xếp các bộ sưu tập trong thư viện. Hiện tại, LCC là một trong những khung phân loại được sử...

   10 p thuvienbrvt 24/12/2018 24 0

 • Các yếu tố tác động tới hành vi tiếp nhận thông tin báo chí trên điện thoại di động và một số khuyến nghị

  Các yếu tố tác động tới hành vi tiếp nhận thông tin báo chí trên điện thoại di động và một số khuyến nghị

  Bài viết phân tích một số yếu tố tác động tới hành vi tiếp nhận thông tin báo chí trên điện thoại di động như: công nghệ truyền thông số và mạng Internet di động ngày càng phát triển, nhu cầu được sở hữu một khụng gian riêng, một thế giới ảo mang bản sắc của riêng mình ngày càng cao, truy cập mạng Internet là hình thức giao tiếp đại chúng...

   6 p thuvienbrvt 30/11/2018 37 0

 • Mối quan hệ giữa thương hiệu tổ chức và thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực báo chí trường hợp tại Việt Nam

  Mối quan hệ giữa thương hiệu tổ chức và thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực báo chí trường hợp tại Việt Nam

  Bài viết nghiên cứu đi sâu phân tích mối quan hệ giữa thương hiệu tổ chức và thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực báo chí. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu và tình hình thực tế, nghiên cứu cũng sẽ đề xuất một số giải pháp nhằm làm tăng giá trị thương hiệu tổ chức và thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực báo chí.

   20 p thuvienbrvt 30/11/2018 34 0

 • Nhà báo Việt Nam hiện đại

  Nhà báo Việt Nam hiện đại

  Nội dung bài viết là nêu lên quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về các phẩm chất của người làm báo và quan điểm của các chuyên gia về nhà báo hiện đại. Mời các bạn tham khảo.

   8 p thuvienbrvt 30/11/2018 34 0

 • Trách nhiệm của báo chí đối với việc truyền thông về an toàn vệ sinh thực phẩm: thực tiễn và khuyến nghị

  Trách nhiệm của báo chí đối với việc truyền thông về an toàn vệ sinh thực phẩm: thực tiễn và khuyến nghị

  Bài viết nghiên cứu nhằm đề xuất một số khuyến nghị về trách nhiệm của báo chí với công tác truyền thông về an toàn thực phẩm như: kịp thời thông tin chính xác; tăng cường thông tin chỉ dẫn; mở rộng mạng lưới cộng tác viên, đường dây nóng để phản ánh biểu hiện vi phạm; phối hợp với các cơ quan chức năng, tăng nhiều chương trình, chuyên...

   14 p thuvienbrvt 30/11/2018 27 0

 • Đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí: Thực tế đòi hỏi và vấn đề đặt ra

  Đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí: Thực tế đòi hỏi và vấn đề đặt ra

  Bài viết "Đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí: Thực tế đòi hỏi và vấn đề đặt ra" trình bày: Các bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện của báo chí; Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hơn một lần khẳng định rằng, nói đến báo chí, trước hết phải nói đến cán bộ báo chí; rằng báo chí cũng là mặt trận,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p thuvienbrvt 30/11/2018 38 0

 • Báo chí di động tại Việt Nam - một loại hình truyền thông mới

  Báo chí di động tại Việt Nam - một loại hình truyền thông mới

  Bài viết này chỉ ra những đặc điểm hình thức của phiên bản báo chí dành cho di động và cung cấp những thông tin thực tế về sự biến đổi nhu cầu thông tin, hình thành một lớp công chúng với những đặc điểm riêng khác so với các loại hình báo chí truyền thống.

   16 p thuvienbrvt 30/11/2018 31 0

 • Tính chuyên nghiệp trong việc soạn thảo thông cáo báo chí

  Tính chuyên nghiệp trong việc soạn thảo thông cáo báo chí

  Một bản thông cáo báo chí tốt thì yêu cầu phải có nội dung đủ quan trọng và thuyết phục giới truyền thông chấp nhận nó như là thông tin cơ sở của một bài viết được đăng tải. Bài viết này sẽ bàn đến các yêu cầu về nội dung để bảo đảm tính chuyên nghiệp của một thông cáo báo chí.

   9 p thuvienbrvt 30/11/2018 34 0

 • Giải mã tiêu đề dạng câu hỏi trên báo chí (trên ngữ liệu báo tiếng Nga)

  Giải mã tiêu đề dạng câu hỏi trên báo chí (trên ngữ liệu báo tiếng Nga)

  Bài báo tìm sự đồng tình hay chung ý nghĩ phản đối của họ. Phân tích các dạng câu hỏi trong các tiêu đề và tìm ra những thông điệp, ẩn ý ngầm mà tác giả muốn truyền tải là mục đích của bài viết này.

   10 p thuvienbrvt 30/11/2018 33 0

 • Hệ thống thể loại báo chí trên Gia Định Báo

  Hệ thống thể loại báo chí trên Gia Định Báo

  Bài viết tập trung khảo sát hệ thống thể loại báo chí trên Gia Định Báo, tờ báo Việt ngữ đầu tiên, trong dòng chảy của báo chí Việt Nam giai đoạn khởi thủy (1865-1930).

   16 p thuvienbrvt 30/11/2018 43 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số