• Nhà báo Việt Nam hiện đại

  Nhà báo Việt Nam hiện đại

  Nội dung bài viết là nêu lên quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về các phẩm chất của người làm báo và quan điểm của các chuyên gia về nhà báo hiện đại. Mời các bạn tham khảo.

   8 p thuvienbrvt 30/11/2018 13 0

 • Trách nhiệm của báo chí đối với việc truyền thông về an toàn vệ sinh thực phẩm: thực tiễn và khuyến nghị

  Trách nhiệm của báo chí đối với việc truyền thông về an toàn vệ sinh thực phẩm: thực tiễn và khuyến nghị

  Bài viết nghiên cứu nhằm đề xuất một số khuyến nghị về trách nhiệm của báo chí với công tác truyền thông về an toàn thực phẩm như: kịp thời thông tin chính xác; tăng cường thông tin chỉ dẫn; mở rộng mạng lưới cộng tác viên, đường dây nóng để phản ánh biểu hiện vi phạm; phối hợp với các cơ quan chức năng, tăng nhiều chương trình, chuyên...

   14 p thuvienbrvt 30/11/2018 12 0

 • Đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí: Thực tế đòi hỏi và vấn đề đặt ra

  Đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí: Thực tế đòi hỏi và vấn đề đặt ra

  Bài viết "Đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí: Thực tế đòi hỏi và vấn đề đặt ra" trình bày: Các bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện của báo chí; Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hơn một lần khẳng định rằng, nói đến báo chí, trước hết phải nói đến cán bộ báo chí; rằng báo chí cũng là mặt trận,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p thuvienbrvt 30/11/2018 15 0

 • Báo chí di động tại Việt Nam - một loại hình truyền thông mới

  Báo chí di động tại Việt Nam - một loại hình truyền thông mới

  Bài viết này chỉ ra những đặc điểm hình thức của phiên bản báo chí dành cho di động và cung cấp những thông tin thực tế về sự biến đổi nhu cầu thông tin, hình thành một lớp công chúng với những đặc điểm riêng khác so với các loại hình báo chí truyền thống.

   16 p thuvienbrvt 30/11/2018 13 0

 • Tính chuyên nghiệp trong việc soạn thảo thông cáo báo chí

  Tính chuyên nghiệp trong việc soạn thảo thông cáo báo chí

  Một bản thông cáo báo chí tốt thì yêu cầu phải có nội dung đủ quan trọng và thuyết phục giới truyền thông chấp nhận nó như là thông tin cơ sở của một bài viết được đăng tải. Bài viết này sẽ bàn đến các yêu cầu về nội dung để bảo đảm tính chuyên nghiệp của một thông cáo báo chí.

   9 p thuvienbrvt 30/11/2018 13 0

 • Giải mã tiêu đề dạng câu hỏi trên báo chí (trên ngữ liệu báo tiếng Nga)

  Giải mã tiêu đề dạng câu hỏi trên báo chí (trên ngữ liệu báo tiếng Nga)

  Bài báo tìm sự đồng tình hay chung ý nghĩ phản đối của họ. Phân tích các dạng câu hỏi trong các tiêu đề và tìm ra những thông điệp, ẩn ý ngầm mà tác giả muốn truyền tải là mục đích của bài viết này.

   10 p thuvienbrvt 30/11/2018 15 0

 • Hệ thống thể loại báo chí trên Gia Định Báo

  Hệ thống thể loại báo chí trên Gia Định Báo

  Bài viết tập trung khảo sát hệ thống thể loại báo chí trên Gia Định Báo, tờ báo Việt ngữ đầu tiên, trong dòng chảy của báo chí Việt Nam giai đoạn khởi thủy (1865-1930).

   16 p thuvienbrvt 30/11/2018 15 0

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ đọc báo điện tử có trả phí ở Việt Nam

  Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ đọc báo điện tử có trả phí ở Việt Nam

  Mục tiêu chính của bài viết này là xác định yếu tố ảnh hưởng và kiểm định mức độ ảnh hưởng của chúng đến ý định sử dụng dịch vụ đọc báo điện tử trả phí ở Việt Nam và đề xuất kiến nghị để thúc đẩy ý định đọc báo điện tử có trả phí của người đọc ở Việt Nam.

   11 p thuvienbrvt 30/11/2018 11 0

 • Thư viện Học viện Cảnh sát Nhân dân - Thư viện đầu ngành trong Công an Nhân dân

  Thư viện Học viện Cảnh sát Nhân dân - Thư viện đầu ngành trong Công an Nhân dân

  Bài viết trình bày các nội dung: Thực trạng đầu tư và phát triển của Thư viện Học viện Cảnh sát Nhân dân, hướng đến xây dựng Thư viện đầu ngành trong các trường Công an Nhân dân, bước đột phá trong ứng dụng công nghệ mới vào các hoạt động thư viện, hệ thống thư viện điện tử Tulip tại Học viện Cảnh sát Nhân dân. Để nắm nội dung mời...

   7 p thuvienbrvt 30/11/2018 13 0

 • Đánh giá và nâng cao chất lượng hoạt động Thư viện trường phổ thông trong thế kỉ XXI

  Đánh giá và nâng cao chất lượng hoạt động Thư viện trường phổ thông trong thế kỉ XXI

  Kiểm tra, đánh giá là một khâu quan trọng trong hoạt động của bất kỳ loại hình thư viện nào. Đối với hệ thống thư viện trường phổ thông, việc tìm hiểu và áp dụng những tiêu chí đánh giá chất lượng cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhất là trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. Tiêu chí đánh giá thư viện trường phổ thông,...

   5 p thuvienbrvt 30/11/2018 9 0

 • Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tác động của nó tới hoạt động thông tin - thư viện

  Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tác động của nó tới hoạt động thông tin - thư viện

  Bài viết giới thiệu lược sử các cuộc cách mạng công nghiệp trình bày về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tác động của nó tới hoạt động thông tin - thư viện thể hiện qua những thay đổi trong phương thức cung cấp sản phẩm và dịch vụ thư viện cũng như không gian và trang thiết bị thư viện, đội ngũ cán bộ thư viện và nhu cầu sử...

   11 p thuvienbrvt 30/11/2018 8 0

 • Thư viện và thư viện số

  Thư viện và thư viện số

  Thư viện số không thực sự là một "thư viện được số hoá". Xây dựng thư viện số là xây dựng phương thức mới,công nghệ mới trong việc xử lý thông tin - tri thức. Đó là bảo quản, sưu tầm, tổ chức, quảng bá, và truy cập thông tin hay nói chính xác hơn là tri thức, tức là thông tin có ý nghĩa và hữu ích. Do đó, một thư viện số được xem như là...

   9 p thuvienbrvt 30/11/2018 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số