• Ebook Tiếng Anh trong xây dựng và kiến trúc (English on Building & Architecture): Phần 2 - GS. Võ Như Cầu

  Ebook Tiếng Anh trong xây dựng và kiến trúc (English on Building & Architecture): Phần 2 - GS. Võ Như Cầu

  Mời các bạn cùng tham khảo "Ebook Tiếng Anh trong xây dựng và kiến trúc (English on Building & Architecture): Phần 2" với khoảng 7.000 thuật ngữ thông dụng được trình bày ở cuối sách, phản ánh những thành tựu mới nhất trong Xây dựng và Kiến trúc.Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên, cán bộ giảng dạy và kỹ sư công tác trong ngành xây dựng và...

   124 p thuvienbrvt 26/10/2017 11 0

 • Ebook Tiếng Anh trong xây dựng và kiến trúc (English on Building & Architecture): Phần 1 - GS. Võ Như Cầu

  Ebook Tiếng Anh trong xây dựng và kiến trúc (English on Building & Architecture): Phần 1 - GS. Võ Như Cầu

  Cuốn sách này được biên soạn cho sinh viên, cán bộ giảng dạy và kỹ sư công tác trong ngành xây dựng và kiến trúc. Nó bao gồm 20 bài học được biên soạn bằng tiếng Anh, theo các chuyên đề khác nhau trong ngành xây dựng và kiến trúc.Cơ sở ngữ pháp tiếng Anh khoa học cung cấp cho người đọc những kiến thức quan trọng nhằm giúp họ khả năng đọc...

   166 p thuvienbrvt 26/10/2017 9 0

 • Ebook Ook as in hook - Nancy Tuminelly

  Ebook Ook as in hook - Nancy Tuminelly

  SandCastle™ books are created by a professional team of educators, reading specialists, and content developers around five essential components that include phonemic awareness, phonics, vocabulary, text comprehension, and fluency. All books are written, reviewed, and leveled for guided reading, early intervention reading, and Accelerated Reader® programs and designed for use in shared, guided, and independent reading and writing activities...

   25 p thuvienbrvt 22/09/2017 28 0

 • Ebook Aw as in paw - Pam Scheunemann

  Ebook Aw as in paw - Pam Scheunemann

  SandCastle™ books are created by a professional team of educators, reading specialists, and content developers around five essential components that include phonemic awareness, phonics, vocabulary, text comprehension, and fluency. All books are written, reviewed, and leveled for guided reading, early intervention reading, and Accelerated Reader® programs and designed for use in shared, guided, and independent reading and writing activities...

   25 p thuvienbrvt 22/09/2017 24 0

 • Ebook Ick as in kick - Pam Scheunemann

  Ebook Ick as in kick - Pam Scheunemann

  SandCastle™ books are created by a professional team of educators, reading specialists, and content developers around five essential components that include phonemic awareness, phonics, vocabulary, text comprehension, and fluency. All books are written, reviewed, and leveled for guided reading, early intervention reading, and Accelerated Reader® programs and designed for use in shared, guided, and independent reading and writing activities...

   25 p thuvienbrvt 22/09/2017 29 0

 • Ebook Ore as in core - Amanda Rondeau

  Ebook Ore as in core - Amanda Rondeau

  SandCastle™ books are created by a professional team of educators, reading specialists, and content developers around five essential components that include phonemic awareness, phonics, vocabulary, text comprehension, and fluency. All books are written, reviewed, and leveled for guided reading, early intervention reading, and Accelerated Reader® programs and designed for use in shared, guided, and independent reading and writing activities...

   25 p thuvienbrvt 22/09/2017 18 0

 • Ebook Unk as in skunk

  Ebook Unk as in skunk

  After reading the book, SandCastle would like you to tell us your stories about reading. What is your favorite page? Was there something hard that you needed help with? Share the ups and downs of learning to read. We want to hear from you! To get posted on the ABDO Publishing Company Web site.

   25 p thuvienbrvt 22/09/2017 22 0

 • Ebook On the Farm

  Ebook On the Farm

  Nhằm giúp quý phụ huynh và các bạn có thêm tài liệu tham khảo cho bé trong quá trình học từ vựng tiếng Anh, mời các bạn cùng tham khảo cuốn sách "On the Farm". Nội dung cuốn sách có hình ảnh trực quan, giúp các bé dễ dàng tiếp thu kiến thức.

   6 p thuvienbrvt 22/09/2017 19 0

 • Ebook Ing as in king - Pam Scheunemann

  Ebook Ing as in king - Pam Scheunemann

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách "Ing as in king" để có thêm tài liệu phục vụ và học tập nghiên cứu về tiếng Anh. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   25 p thuvienbrvt 22/09/2017 23 0

 • Ebook Ay as in clay - Mary Elizabeth Salzmann

  Ebook Ay as in clay - Mary Elizabeth Salzmann

  Cuốn sách "Ay as in clay" giới thiệu đến các bạn những câu, từ, cách đặt câu với nguyên âm ay, mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

   25 p thuvienbrvt 22/09/2017 19 0

 • Ebook Ow as in cow - Amanda Rondeau

  Ebook Ow as in cow - Amanda Rondeau

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách "Ow as in cow" để nắm bắt được những câu, từ có thể sử dụng sự kết hợp với "Ow", tài liệu có hình ảnh ví dụ trực quan sinh động, hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   25 p thuvienbrvt 22/09/2017 22 0

 • Ebook Ash as in trash - Pam Scheunemann

  Ebook Ash as in trash - Pam Scheunemann

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu về ngữ pháp tiếng Anh, mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách "Ash as in trash" dưới đây. Nội dung cuốn sách giới thiệu đến các bạn những từ vựng có nguyên âm ash và đặt câu với những từ có nguyên âm ash. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   25 p thuvienbrvt 22/09/2017 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số