• Hình tượng điêu khắc ở chùa Khơme Nam bộ qua truyện kể dân gian

    Hình tượng điêu khắc ở chùa Khơme Nam bộ qua truyện kể dân gian

    Tác phẩm điêu khắc về các hình tượng có nguồn gốc và ý nghĩa tín ngưỡng xuất phát từ truyện kể dân gian được xem là điểm nhấn, góp phần tạo nên điểm độc đáo riêng biệt cho văn hóa Khơme Nam bộ. Mời các bạn tham khảo bài viết Hình tượng điêu khắc ở chùa Khơme Nam bộ qua truyện kể dân gian để hiểu rõ hơn về điều này.

     6 p thuvienbrvt 03/11/2017 53 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số