• Ebook Tây Nguyên: Vùng đất, con người - Phần 2

  Ebook Tây Nguyên: Vùng đất, con người - Phần 2

  Ebook "Tây Nguyên: Vùng đất, con người" nằm trong bộ sách "Văn hóa các vùng miền" của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, cung cấp thông tin tổng quát về một cao nguyên giàu đẹp, - một địa bàn chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước. Phần 2 của ebook trình bày về văn hóa truyền thống các dân tộc ở Tây Nguyên.

   187 p thuvienbrvt 03/11/2017 37 0

 • Ebook Tây Nguyên: Vùng đất, con người - Phần 1

  Ebook Tây Nguyên: Vùng đất, con người - Phần 1

  Ebook "Tây Nguyên: Vùng đất, con người" nằm trong bộ sách "Văn hóa các vùng miền" của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, cung cấp thông tin tổng quát về một cao nguyên giàu đẹp, - một địa bàn chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước. Phần 1 của ebook trình bày khái quát về điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh...

   52 p thuvienbrvt 03/11/2017 35 0

 • Ebook Vân đài loại ngữ (Tập 2): Phần 1

  Ebook Vân đài loại ngữ (Tập 2): Phần 1

  "Vân đài loại ngữ" được xem như một loại “bách khoa thư”, đồ sộ nhất thời Trung đại Việt Nam, tập hợp các tri thức về triết học, khoa học, văn học… sắp xếp theo thứ tự: Vũ trụ luận, địa lý, điển lệ, chế độ, văn nghệ, ngôn ngữ, văn tự, sản vật tự nhiên, xã hội… Mời các bạn tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách sau đây.

   284 p thuvienbrvt 22/03/2017 31 1

 • Ebook Vân đài loại ngữ (Tập 1): Phần 1

  Ebook Vân đài loại ngữ (Tập 1): Phần 1

  Vân Đài Loại Ngữ chia làm chín quyển ,phân loại rành mạch,nghị luận rõ ràng, có thể phát huy được ý nghĩa sâu xa các bậc hiền thánh và bắc cầu chỉ bến cho kẻ hậu học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung 3 quyển đầu của tác phẩm này qua phần 1 cuốn sách.

   220 p thuvienbrvt 22/03/2017 24 1

 • Ebook Vân đài loại ngữ (Tập 1): Phần 2

  Ebook Vân đài loại ngữ (Tập 1): Phần 2

  Cuốn sách "Vân đài loại ngữ (Tập 1)" giới thiệu tới người đọc nội dung của 3 cuốn đầu tiên trong bộ sách của :ê Quý Đôn bao gồm: Lý khí, Hình tượng, Khu Vũ. Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách, phần 2 giới thiệu tới người đọc nguyên bản chữ Hán của 3 tác phẩm này.

   234 p thuvienbrvt 22/03/2017 27 1

 • Ebook Vân đài loại ngữ (Tập 2): Phần 2

  Ebook Vân đài loại ngữ (Tập 2): Phần 2

  Cuốn sách "Vân đài loại ngữ (Tập 2)" giới thiệu tới người đọc các quyển điển vựng, văn nghệ, âm tự và thư tịch. Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách, phần giới thiệu tới người đọc phần nguyên bản chữ Hán các tác phẩm trên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   269 p thuvienbrvt 22/03/2017 35 1

 • Ebook Vân đài loại ngữ (Tập 3): Phần 1

  Ebook Vân đài loại ngữ (Tập 3): Phần 1

  "Vân đài loại ngữ" chia làm chín quyển, phân loại rành mạch, nghị luận rõ ràng: Trên từ thiên văn, dưới đến địa lý, giữa là nhân luân, cái học cách vật trí tri, thành ý, chính tâm, cái công tu thân, tề gia, trị nước,bình thiên hạ đều có đủ cả. Mời các bạn tham khảo quyển 8 và 9 bộ sách này qua phần 1 cuốn sách.

   261 p thuvienbrvt 22/03/2017 19 1

 • Ebook Vân đài loại ngữ (Tập 3): Phần 2

  Ebook Vân đài loại ngữ (Tập 3): Phần 2

  Cuốn sách "Vân đài loại ngữ (Tập 3)" giới thiệu tới người đọc các nội dung quyển 8 - Sỹ quy, quyển 9 - Phẩm vật. Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu nguyên bản chữ Hán 2 quyển trên của Lê Quý Đôn. Mời các bạn tham khảo.

   297 p thuvienbrvt 22/03/2017 19 1

 • Ebook Tại sao Điện Biên Phủ: Phần 1

  Ebook Tại sao Điện Biên Phủ: Phần 1

  Những ai chưa có dịp tìm hiểu, đến nay vẫn đặt một câu hỏi là: Vì sao hai bên Việt Minh và Pháp lại chọn một nơi không hẹn trước, xa xôi hẻo lánh, tít mù cuối trời Tây Bắc, giáp ranh với nước Lào làm trận địa cho một cuộc chiến quyết định sống còn với mỗi bên. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua cuốn sách "Tại sao Điện Biên...

   65 p thuvienbrvt 20/12/2016 36 0

 • Ebook Tại sao Điện Biên Phủ: Phần 2

  Ebook Tại sao Điện Biên Phủ: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tại sao Điện Biên Phủ", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung phần "Mùa xuân thứ 50" bao gồm: Điện Biên vời vợi nghìn trùng, 40 năm sau hầm Đờ Cát, Điện Biên Phủ - Mùa xuân thứ 50, đi chợ Him Lam,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   93 p thuvienbrvt 20/12/2016 45 0

 • Ebook Lược sử thế giới: Phần 1

  Ebook Lược sử thế giới: Phần 1

  Cuốn sách "Lược sử thế giới" của hai tác giả Patricia S.Daniels và Stephen G.Hyslop đã phác họa lịch sử thế giới một cách toàn diện thông qua hầu hết các sự kiện chủ yếu của lịch sử nhân loại, sử dụng nhiều tư liệu mới, có tính cập nhật của khoa học lịch sử thế giới. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   285 p thuvienbrvt 20/12/2016 53 1

 • Ebook Lược sử thế giới: Phần 2

  Ebook Lược sử thế giới: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Lược sử thế giới", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thực dân hóa thuộc địa tân thế giới 1455-1857, kỷ nguyên đế quốc chủ nghĩa 1750-1917, xung đột toàn cầu 1900-1945, tiến tới thiên niên kỷ mới 1945 đến nay,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   233 p thuvienbrvt 20/12/2016 52 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số