• Huyền thoại và lịch sử các khoa học nhân văn - Laurent Mucchielli

  Huyền thoại và lịch sử các khoa học nhân văn - Laurent Mucchielli

  Sách Huyền thoại và lịch sử các khoa học nhân văn nêu lên mối quan hệ giữa lịch sử và các khoa học nhân văn. Quan điểm của cuốn sách này cũng như các công trình trước đây về các khoa học nhân văn, có thể được gọi là quan điểm duy lịch sử. Nó chủ yếu nhằm nói rằng: Muốn hiểu ý nghĩa một văn bản, người ta phải đặt văn bản ấy trong bối...

   595 p thuvienbrvt 17/05/2014 71 3

 • Bình Định An Nam chiến đồ - Nguyễn Duy Chính

  Bình Định An Nam chiến đồ - Nguyễn Duy Chính

  Bình định An Nam chiến đồ phân tích Sáu bức tranh thủy mặc, trong đó có năm bức tả cảnh chiến trận, một bức vẽ cảnh sứ bộ Nguyễn Quang Hiển vào bệ kiến xin cầu hòa với vua Càn Long. Năm trận chiến mô tả trong tranh lần lượt tại các địa điểm là: Gia quan Hà Hộ (có lẽ là ải Nam Quan tại Lạng Sơn), Tam Dị Trụ Hữu, sông Thọ Xương, sông Thị...

   59 p thuvienbrvt 17/05/2014 132 2

 • Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới - Đoàn Trung

  Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới - Đoàn Trung

  Giáo trình gồm 8 chương nhằm đem lại cho người học những hiểu biết cơ bản, có hệ thống về các nền văn minh lớn thời cổ - trung đại ở phương Đông, phương Tây và nền văn minh thời cận, hiện đại. Nội dung mỗi chương đề cập đến cơ sở hình thành mỗi nền văn minh, trình độ phát triển kinh tế, phân hóa xã hội, sơ lược sự thành lập và...

   69 p thuvienbrvt 17/05/2014 125 2

 • Trắc địa đại cương - Trần Văn Quảng

  Trắc địa đại cương - Trần Văn Quảng

  Trắc địa là môn khoa học không thể thiếu trong quá trình đào tạo kỹ sư xây dựng cũng như một số ngành kỹ thuật khác. Cuốn "Trắc địa đại cương" với 11 chương sẽ giới thiệu những vấn đề cơ bản và cần thiết của khoa học trắc địa trong xây dựng cơ bản, bản đồ địa hình, kiến thức cơ bản về sai số, đo góc, đo chiều dài, đo cao,...

   216 p thuvienbrvt 29/03/2014 128 2

 • Các triều đại Việt Nam - Quỳnh Cư, Đỗ Đức Cường

  Các triều đại Việt Nam - Quỳnh Cư, Đỗ Đức Cường

  Dân tộc Việt Nam anh hùng đã trải qua hơn bốn ngàn nǎm lịch sử dựng nước và giữ nước. Với ý chí quật cường ông cha ta đã viết nên những trang sử vàng chói lọi làm vẻ vang cho dân tộc ta, đất nước ta. Cuốn sách "Các triều đại Việt Nam" sẽ cung cấp cho bạn đọc một lịch trình phát triển kế tiếp nhau của các triều đại, các ông vua bà chúa,...

   396 p thuvienbrvt 28/03/2014 132 7

 • Việt Nam một thiên lịch sử - Nguyễn Khắc Viện

  Việt Nam một thiên lịch sử - Nguyễn Khắc Viện

  Cuốn sách "Việt Nam một thiên lịch sử" gồm 2 phần, phần 1 được cấu trúc làm 7 chương và phần 2 chia làm 11 chương, Phần 1 là phần về nước Việt Nam truyền thống, phần 2 là phần về nước Việt Nam đương đại. Nội dung trình bày về cội nguồn từ thời cổ đại đồ đá đến thời đại đồ đồng, cuộc trường chinh tiến tới độc lập, nhà nước...

   548 p thuvienbrvt 28/03/2014 185 2

 • Đại cương lịch sử Việt Nam - Lịch sử Bang Giao Việt Nam - Đông Nam Á

  Đại cương lịch sử Việt Nam - Lịch sử Bang Giao Việt Nam - Đông Nam Á

  Đại cương lịch sử Việt Nam - Lịch sử Bang Giao Việt Nam - Đông Nam Á gồm 5 chương, chương 1: Cơ sở hình thành Bang Giao Việt Nam - Đông Nam Á, Bang Giao Việt Nam - Đông Nam Á thời cổ đại và trung đại, chương 3: Bang Giao Việt Nam - Đông Nam Á thời cận đại, Bang Giao Việt Nam - Đông Nam Á thời hiện đại, chương 5: Một vài nhận xét thay kết luận.

   129 p thuvienbrvt 28/03/2014 113 3

 • Lịch sử thế giới hiện đại (1917-1995) - Nguyễn Anh Thái

  Lịch sử thế giới hiện đại (1917-1995) - Nguyễn Anh Thái

  Cuốn sách này do nhà xuất bản Giáo dục xuất bản, phục vụ cho việc giảng dạy - học tập của cán bộ giảng dạy, sinh viên khoa Lịch sử các trường đại học và cao đẳng cùng đông đảo những người quan tâm đến lịch sử thế giới. Cuốn sách gồm 2 phần chính. Phần một gồm tám chương, nội dung khái quát về lịch sử thế giới hiện đại từ năm...

   554 p thuvienbrvt 28/03/2014 400 5

 • Môn Lịch sử - Các chủ đề cơ bản ôn thi Đại học và Cao đẳng

  Môn Lịch sử - Các chủ đề cơ bản ôn thi Đại học và Cao đẳng

  Cuốn sách "Môn Lịch sử - Các chủ đề cơ bản ôn thi Đại học và Cao đẳng" nhằm giúp học sinh đã học xong chương trình trung học phổ thông củng cố, ôn luyện và hệ thống hóa kiến thức lịch sử để chuẩn bị thi vào các trường đại học, cao đẳng. Cuốn sách được kết cấu theo ba phần: Phần 1: Các chủ đề cơ bản, phần 2: Các đề ôn luyện,...

   203 p thuvienbrvt 28/03/2014 68 1

 • Đất nước Việt Nam qua các đời - Đào Duy Anh

  Đất nước Việt Nam qua các đời - Đào Duy Anh

  Phạm vi nghiên cứu của địa lý học lịch sử rất rộng. Sách "Đất nước Việt Nam qua các đời" này chỉ nhằm phục vụ những yêu cầu trực tiếp của việc nghiên cứu và giảng dạy lịch sử Việt Nam đề ra những vấn đề có thể nói là sơ bộ, từ đó mà hiểu thêm được về phương diện địa lý những sự kiện quan trọng của thông sử Việt Nam....

   275 p thuvienbrvt 28/03/2014 111 4

 • Thiết kế bài giảng lịch sử 7 - NXB Hà Nội

  Thiết kế bài giảng lịch sử 7 - NXB Hà Nội

  Cuốn sách được viết theo chương trình sách giáo khoa mới ban hành năm học 2003 - 2004. Sách giới thiệu cách thiết kế bài giảng Lịch sử 7 theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học, nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh. Về nội dung, sách chỉ rõ kiến thức, tư tưởng, kỹ năng, công việc cần chuẩn bị của giáo viên và học sinh, các...

   275 p thuvienbrvt 28/03/2014 63 1

 • Thiết kế bài giảng Lịch sử 6 - NXB Hà Nội

  Thiết kế bài giảng Lịch sử 6 - NXB Hà Nội

  Cuốn "Thiết kế bài giảng Lịch sử 6" được biên soạn theo kiến thức, thái độ và kỹ năng được quy định trong chương trình. Sách đã xác định cụ thể mục tiêu cần đạt ở từng bài học nhằm giúp giáo viên có cơ sở định hướng chính xác các nhiệm vụ, các việc làm của thầy và trò. Về phương pháp dạy học, trình tự các bước lên lớp cũng...

   240 p thuvienbrvt 28/03/2014 202 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số