• BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

  BÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

  ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1. Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh a) Khái niệm tư tưởng - Khái niệm tư tưởng + Hiểu theo nghĩa phổ thông, tư tưởng là sự phản ánh hiện thực trong ý thức, là biểu hiện quan hệ của con người với thế giới xung quanh (thông...

   132 p thuvienbrvt 05/12/2012 284 7

 • Lịch sử các học thuyết chính trị trên thế giới - NXB Văn hóa Thông tin

  Lịch sử các học thuyết chính trị trên thế giới - NXB Văn hóa Thông tin

  Lịch sử các học thuyết chính trị thế giới là sự phản ánh sâu sắc nhất về sự phát triển của xã hội loài người. Được nhiều học giả nổi tiếng của Liên Bang Nga (cũ) tham gia biên soạn, cuốn sách đã giới thiệu khái quát lịch sử và nội dung cơ bản nhất về các học thuyết chính trị của nhân loại từ cổ đại đến hiện đại. Đây là một...

   718 p thuvienbrvt 13/09/2014 182 7

 • Hồ Chí Minh- Những năm chưa được biết đến

  Hồ Chí Minh- Những năm chưa được biết đến

  Thưa các bác, vậy là cuốn sách Hồ Chí Minh: Những năm tháng chưa được biết đến, sau 2 năm vật lộn đã hầu như hoàn tất. Chỉ còn phần chú thích nữa mà tôi sẽ cố gắng hoàn tất nay mai. Trước hết xin chân thành cảm ơn bác Hoài An, người đã có công giới thiệu và chuyển ngữ phần đầu của cuốn sách.

   212 p thuvienbrvt 05/12/2012 121 6

 • Ebook Tập tiểu luận Văn hóa và con người - Nguyễn Trần Bạt

  Ebook Tập tiểu luận Văn hóa và con người - Nguyễn Trần Bạt

  Tập tiểu luận Văn hóa và con người của Nguyễn Trần Bạt gồm hai phần, trong đó phần đại cương về văn hóa trình bày về khái niệm, bản chất, cấu trúc của văn hóa, mối liên hệ biện chứng giữa văn hóa và lịch sử, bản sắc văn hóa và toàn cầu hóa. Phần văn hóa chính trị trình bày về chính trị và cấu trúc đời sống chính trị, những nguyên...

   274 p thuvienbrvt 10/09/2014 125 6

 • Luật Cạnh tranh: Quyển 1

  Luật Cạnh tranh: Quyển 1

  Luật Cạnh tranh: Quyển 1 - Giới thiệu chung về Luật Cạnh tranh nhằm mục tiêu kiểm soát việc lạm dụng quyền lực thị trường; chống cạnh tranh không lành mạnh; tạo dựng môi trường kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng.

   20 p thuvienbrvt 17/07/2014 223 6

 • Đại điển tích văn hóa Trung Hoa- Bí ẩn của bát quái kinh dịch

  Đại điển tích văn hóa Trung Hoa- Bí ẩn của bát quái kinh dịch

  Trong vài năm gần đây, nhất là từ khi chúng ta bước vào thời kỳ chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường, một số hiện tượng mê tín dị đoan, có một thời tạm lắng xuống, nay lại có dấu hiệu xuất hiện trở lại. Đâu đó, những cuốn sách in trái phép như: Tử vi, Tướng số, Lịch vạn sự, Xem tướng tay tướng mặt,......

   942 p thuvienbrvt 23/11/2013 118 6

 • Kinh tế phát triển

  Kinh tế phát triển

  Kinh tế học phát triển thường gợi là kinh tế phát triển là một trong những ngành khoa học mới nhất và đầy thử thách trong khoa học và khoa kinh tế. Kinh tế học phát triển ra đời do nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thế giới và chủ yếu là thế giới các nước đang phát triển

   391 p thuvienbrvt 25/11/2012 141 6

 • Ebook Nhà nước và pháp luật thời phong kiến Việt Nam: Phần 1 - Bùi Xuân Đính

  Ebook Nhà nước và pháp luật thời phong kiến Việt Nam: Phần 1 - Bùi Xuân Đính

  Ebook Nhà nước và pháp luật thời phong kiến Việt Nam tập hợp các bài viết của Bùi Xuân Đính về đề tài “Nhà nước và pháp luật thời phong kiến ở Việt Nam”. Phần 1 cuốn sách tập hợp các bài viết của tác giả về nhà nước và pháp luật.

   250 p thuvienbrvt 17/07/2014 322 5

 • Giáo trình cơ sở văn hóa Việt Nam

  Giáo trình cơ sở văn hóa Việt Nam

  Quan niệm thứ nhất: đó là đồng nhất văn hóa Việt Nam với văn hóa của người Việt, trình bày lịch sử văn hóa Việt Nam chỉ như là lịch sử văn minh của người Việt. Quan niệm thứ hai: Văn hóa Việt Nam là toàn bộ văn hóa các dân tộc Việt Nam cư trú trên mảnh đất Việt Nam, chỉ có văn hóa từng tộc người, không có văn hóa dân tộc/quốc gia.

   292 p thuvienbrvt 25/11/2012 141 5

 • Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới

  Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới

  Hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay là một xu thế khách quan. Trong hơn một thập kỷ lại đây xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới có gia tăng mạnh mẽ gắn hiền với sự phát triển của khoa học - công nghệ sự gia tăng hàng loạt vấn đề toàn cầu như môi trường, dân số… Sự gia tăng mạnh mẽ của toàn cầu hoá kinh tế đặt ra yêu cầu...

   501 p thuvienbrvt 25/11/2012 107 5

 • Luật cạnh tranh: Quyển 5

  Luật cạnh tranh: Quyển 5

  Luật cạnh tranh: Quyển 5 - Cơ quan thực thi luật cạnh tranh có nội dung trình bày về cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh, cơ quan có thẩm quyền điều tra vụ việc cạnh tranh, cơ cấu, tổ chức của cục quản lý cạnh tranh và các nội dung khác.

   20 p thuvienbrvt 17/07/2014 230 5

 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế

  Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế

  Các doanh nghiệp nhỏ và vừa góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế và có vai trò tích cực trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của mọi quốc gia trên thế giới. Việt Nam không phải là một ngoại lệ.Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế

   197 p thuvienbrvt 25/11/2012 111 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số