• Bài giảng Kinh tế phát triển - Phan Thị Nhiệm

    Bài giảng Kinh tế phát triển - Phan Thị Nhiệm

    "Bài giảng Kinh tế phát triển - Phan Thị Nhiệm" có nội dung trình bày về lý luận về phát triển và phát triển bền vững nền kinh tế, vai trò của các yếu tố nguồn lực với tăng trưởng, kinh tế quốc tế với tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.

     102 p thuvienbrvt 12/07/2018 51 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số