• Giáo trình Luật Quốc tế - Phần 1

  Giáo trình Luật Quốc tế - Phần 1

  Giáo trình "Luật Quốc tế" gồm có 14 chương, được biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho người học những kiến thức hữu ích về Luật Quốc tế. Phần 1 của giáo trình trình bày từ chương 1 đến chương 7 với các nội dung: một số vấn đề lý luận cơ bản của Luật Quốc tế, các nguyên tắc cơ bản của Luật Quốc tế, chủ thể của Luật Quốc tế,...

   136 p thuvienbrvt 27/10/2017 257 1

 • Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam (Quyển 1): Phần 1

  Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam (Quyển 1): Phần 1

  Phần 1 của giáo trình trình bày chương 1 và chương 2 với các nội dung: khái niệm chung về luật Dân sự Việt Nam, đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự Việt Nam, nguồn của Luật Dân sự Việt Nam, nhiệm vụ và các nguyên tắc của Luật Dân sự Việt Nam, chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, khái niệm chung về quan hệ...

   165 p thuvienbrvt 27/10/2017 221 1

 • Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam (Quyển 2): Phần 2

  Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam (Quyển 2): Phần 2

  Nối tiếp quyển 1, quyển 2 của giáo trình "Luật Dân sự Việt Nam" tiếp tục trình bày những điểm cơ bản của Luật Dân sự qua 5 chương (từ chương 6 đến chương 11). Phần 2 của giáo trình trình bày từ chương 9 đến chương 11 với các nội dung: những quy định về chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, quan hệ dân...

   147 p thuvienbrvt 27/10/2017 244 1

 • Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam (Quyển 1): Phần 2

  Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam (Quyển 1): Phần 2

  Phần 2 của giáo trình trình bày từ chương 3 đến chương 5 với các nội dung: đại diện trong pháp luật dân sự, thời hạn trong pháp luật dân sự, thời hiệu trong pháp luật dân sự, tài sản và quyền sở hữu, khái quát chung về sở hữu và quyền sở hữu, quan hệ pháp luật dân sự về sở hữu, các hình thức sở hữu, những quy định khác về quyền sở...

   176 p thuvienbrvt 27/10/2017 274 1

 • Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam (Quyển 2): Phần 1

  Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam (Quyển 2): Phần 1

  Nối tiếp quyển 1, quyển 2 của giáo trình "Luật Dân sự Việt Nam" tiếp tục trình bày những điểm cơ bản của Luật Dân sự qua 5 chương (từ chương 6 đến chương 11). Phần 1 của giáo trình trình bày từ chương 6 đến chương 8 với các nội dung: các hợp đồng dân sự thông dụng, nghĩa vụ dân sự, trách nhiệm dân sự và thừa kế.

   198 p thuvienbrvt 27/10/2017 270 1

 • Ebook Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đến năm 2010: Phần 1

  Ebook Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đến năm 2010: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đến năm 2010" cung cấp cho người đọc các nội dung: Cơ sở lý luận về hoạt động ngoại thương, phân tích hiện trạng phát triển ngoại thương của thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   165 p thuvienbrvt 21/05/2017 162 1

 • Ebook Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đến năm 2010: Phần 2

  Ebook Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đến năm 2010: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách ""Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đến năm 2010", phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm 2010. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   96 p thuvienbrvt 21/05/2017 139 1

 • Ebook Kinh nghiệm thế giới về sự phát triển khu chế xuất và đặc khu kinh tế: Phần 2

  Ebook Kinh nghiệm thế giới về sự phát triển khu chế xuất và đặc khu kinh tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Kinh nghiệm thế giới về sự phát triển khu chế suất và đặc khu kinh tế", phần 2 giới thiệu tới người đọc một số đặc khu kinh tế và các thành phố ven biển ở Trung Quốc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   233 p thuvienbrvt 21/05/2017 174 1

 • Ebook Điều tiết thị trường - Lý thuyết kinh tế và vai trò của Chính phủ trong công nghiệp hóa ở Đông Á (sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Điều tiết thị trường - Lý thuyết kinh tế và vai trò của Chính phủ trong công nghiệp hóa ở Đông Á (sách tham khảo): Phần 1

  (BQ) Phần 1 cuốn sách "Điều tiết thị trường - Lý thuyết kinh tế và vai trò của Chính phủ trong công nghiệp hóa ở Đông Á (sách tham khảo)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nhà nước, thị trường và chính sách công nghiệp; sự nổi lên của Đông Á, giải thích theo phái tân cổ điển,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   339 p thuvienbrvt 21/05/2017 176 2

 • Ebook Điều tiết thị trường - Lý thuyết kinh tế và vai trò của Chính phủ trong công nghiệp hóa ở Đông Á (sách tham khảo): Phần 2

  Ebook Điều tiết thị trường - Lý thuyết kinh tế và vai trò của Chính phủ trong công nghiệp hóa ở Đông Á (sách tham khảo): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Điều tiết thị trường - Lý thuyết kinh tế và vai trò của Chính phủ trong công nghiệp hóa ở Đông Á (sách tham khảo)", phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Quản lý đầu tư nội địa, bộ máy hành chính kinh tế, hệ thống chính trị, các nhân tố chính trị và chính sách đầu tư công nghiệp,... Mời các...

   308 p thuvienbrvt 21/05/2017 191 2

 • Ebook Các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thời kỳ 2001-2010: Phần 2

  Ebook Các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thời kỳ 2001-2010: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thời kỳ 2001-2010", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Phân tích các nhân tố tác động đến chất lượng tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; quan điểm và giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng...

   99 p thuvienbrvt 21/05/2017 178 1

 • Ebook Giới và kinh tế chất thải - Kinh nghiệm Việt Nam và quốc tế: Phần 2

  Ebook Giới và kinh tế chất thải - Kinh nghiệm Việt Nam và quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Giới và kinh tế chất thải - Kinh nghiệm Việt Nam và quốc tế", phần 2 giới thiệu các báo cáo: Phụ nữ với hoạt động kinh tế chất thải ở cấp phường, phụ nữ làm nghề gom rác ở Hải Phòng với vấn đề bảo vệ môi trường,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   65 p thuvienbrvt 21/05/2017 123 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số