• Ebook Xã hội học kinh tế (sách chuyên khảo): Phần 1

  Ebook Xã hội học kinh tế (sách chuyên khảo): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Xã hội học kinh tế (sách chuyên khảo)" cung cấp cho người đọc các kiến thức của phần "Nhập môn xã hội học kinh tế" bao gồm: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu xã hội học kinh tế; sự ra đời của xã hội học kinh tế, tiếp cận thể chế trong xã hội học kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   102 p thuvienbrvt 21/05/2017 37 0

 • Ebook Sổ tay pháp luật của xã viên hợp tác xã: Phần 2

  Ebook Sổ tay pháp luật của xã viên hợp tác xã: Phần 2

  Nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu pháp luật về tổ chức, hoạt động của hợp tác xã, tiếp theo các ấn phẩm về lĩnh vực này như: Những nội dung cơ bản của Luật hợp tác xã năm 2003; Hỏi đáp pháp luật về hợp tác xã; Sổ tay pháp luật của Chủ nhiệm hợp tác xã... Nhà xuất bản Tư pháp tiếp tục giới thiệu cùng bạn đọc cuốn "Sổ tay pháp luật của...

   137 p thuvienbrvt 21/05/2017 35 0

 • Ebook Một số vấn đề lý luận về tình hình tội phạm ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề lý luận về tình hình tội phạm ở Việt Nam: Phần 2

  Cuốn sách "Một số vấn đề lý luận về tình hình tội phạm ở Việt Nam" của Tiến sỹ Phạm Văn Tỉnh trình bày khái niệm và đặc điểm của tình hình tội phạm dưới góc độ tội phạm học; đặc điểm định tính và định lượng của tình hình tội phạm ở nước ta hiện nay; các loại tội phạm ẩn ở nước ta và giải pháp đấu tranh; một số giải...

   200 p thuvienbrvt 21/05/2017 44 0

 • Ebook Công ước Berne 1886 - Công cụ hữu hiệu bảo hộ quyền tác giả: Phần 2

  Ebook Công ước Berne 1886 - Công cụ hữu hiệu bảo hộ quyền tác giả: Phần 2

  Cuốn sách giới thiệu các quy định của Công ước Berne 1886 về bảo hộ quyền tác giả: Khái lược về tác giả và quyền tác giả; quá trình hình thành và phát triển của Công ước Berne; nội dung của công ước... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách qua phần 2 ebook sau đây.

   124 p thuvienbrvt 21/05/2017 38 0

 • Ebook Một số vấn đề lý luận về các phương pháp phân tích luật viết: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề lý luận về các phương pháp phân tích luật viết: Phần 2

  Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung cuốn sách "Một số vấn đề lý luận về các phương pháp phân tích luật viết" của Nguyễn Ngọc Điện qua phần 2 sau đây. Cuốn sách được biên soạn với mong muốn giới thiệu cho người nghiên cứu và người thực hành luật ở Việt Nam một số phương pháp tiếp cận nội dung văn bản quy phạm pháp luật được...

   79 p thuvienbrvt 21/05/2017 42 0

 • Ebook Hộ tịch - Vui, buồn muôn nẻo nhân sinh: Phần 1

  Ebook Hộ tịch - Vui, buồn muôn nẻo nhân sinh: Phần 1

  Cuốn sách "Hộ tịch - Vui, buồn muôn nẻo nhân sinh" trình bày các vấn đề về hộ tịch qua các câu chuyện thực tế mà tác giả chứng kiến và ghi nhận lại. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.

   128 p thuvienbrvt 21/05/2017 30 0

 • Ebook Hộ tịch - Vui, buồn muôn nẻo nhân sinh: Phần 2

  Ebook Hộ tịch - Vui, buồn muôn nẻo nhân sinh: Phần 2

  Cuốn sách "Hộ tịch - Vui, buồn muôn nẻo nhân sinh" ghi lại những cảm nhận, suy nghĩ cá nhân của Thạc sỹ Luật Phạm Trọng Cường, một cán bộ đang công tác tại Vụ Hành chính Tư pháp - Bộ Tư pháp. Theo từng trang sách, qua góc nhìn rất nhân văn của tác giả, người đọc có thể nhận diện những mảng sáng và tối sống động, xen kẻ trên bức tranh về...

   130 p thuvienbrvt 21/05/2017 31 0

 • Ebook Hoàn thiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Hoàn thiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự ở Việt Nam: Phần 1

  Mời các bạn cùng tham khảo cuốn sách "Hoàn thiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự ở Việt Nam" của tác giả Vũ Trọng Hách. Nội dung cuốn sách trình bày về cơ sở lý luận về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự, thực trạng quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự ở Việt Nam, phương hướng và giải...

   158 p thuvienbrvt 21/05/2017 32 0

 • Ebook Một số vấn đề lý luận về các phương pháp phân tích luật viết: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề lý luận về các phương pháp phân tích luật viết: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề lý luận về các phương pháp phân tích luật viết có kết cấu gồm 4 chương, trình bày tổng quan về hoạt động nghiên cứu và phân tích luật viết ở Việt Nam, các phương pháp nghiên cứu và phân tích luật viết, sử dụng các phương pháp nghiên cứu và phân tích luật viết, kết quả nghiên cứu và phân tích luật viết về phương diện...

   91 p thuvienbrvt 21/05/2017 42 0

 • Ebook Hoàn thiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Hoàn thiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự ở Việt Nam: Phần 2

  Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung cuốn sách "Hoàn thiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự ở Việt Nam" của tác giả Vũ Trọng Hách qua phần 2 sau đây. Cuốn sách giới thiệu những luận điểm khoa học về quản lý nhà nước nói chung, quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự nói riêng.

   132 p thuvienbrvt 21/05/2017 32 0

 • Ebook Những quy định của pháp luật Trung Quốc về quản lý xuất nhập cảnh, hộ tịch, hộ khẩu: Phần 1

  Ebook Những quy định của pháp luật Trung Quốc về quản lý xuất nhập cảnh, hộ tịch, hộ khẩu: Phần 1

  Cuốn sách "Những quy định của pháp luật Trung Quốc về quản lý xuất nhập cảnh, hộ tịch, hộ khẩu" do Giang Quân biên dịch giới thiệu đến bạn đọc quy định của pháp luật Trung Quốc về quản lý xuất nhập cảnh, hộ tịch, hộ khẩu. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

   102 p thuvienbrvt 21/05/2017 34 0

 • Ebook Tăng cường năng lực lập pháp của Quốc hội trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay: Phần 1

  Ebook Tăng cường năng lực lập pháp của Quốc hội trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tăng cường năng lực lập pháp của Quốc hội trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay" do Lê Văn Hòe (chủ biên) biên soạn trình bày nội dung chương 1 - Lập pháp và năng lực lập của Quốc hội, chương 2 - Thực trạng lập pháp và năng lực lập pháp của Quốc hội Việt Nam hiện nay.

   105 p thuvienbrvt 21/05/2017 28 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số