• Ebook Thể chế nhà nước của các quốc gia trên thế giới: Phần 1

  Ebook Thể chế nhà nước của các quốc gia trên thế giới: Phần 1

  Mời các bạn tham khảo cuốn sách "Thể chế nhà nước của các quốc gia trên thế giới" của tác giả Nguyễn Chu Dương qua phần 1 sau đây. Nội dung cuốn sách giới thiệu sự hình thành và cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới (194 quốc gia và trên 50 vùng lãnh thổ), nằm trên năm châu lục: Á, Âu, Mỹ, Phi, Đại Dương.

   447 p thuvienbrvt 21/05/2017 2 0

 • Ebook Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tập 2: Tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương): Phần 2

  Ebook Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tập 2: Tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương): Phần 2

  Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung cuốn sách Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Tập 2: Tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương) qua phần 2 sau đây. Cuốn sách cung cấp một cách đầy đủ và hệ thống các quy định pháp luật về tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Nước...

   128 p thuvienbrvt 21/05/2017 5 1

 • Ebook Thể chế nhà nước của các quốc gia trên thế giới: Phần 2

  Ebook Thể chế nhà nước của các quốc gia trên thế giới: Phần 2

  Nội dung của cuốn sách tập trung giới thiệu sự hình thành và cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới (194 quốc gia và trên 50 vùng lãnh thổ), nằm trên năm châu lục: Á, Âu, Mỹ, Phi, Đại Dương. Sau phần trình bày khái quát về các đặc trưng cơ bản của các châu lục. Cuốn sách giới thiệu về tổ chức bộ máy...

   427 p thuvienbrvt 21/05/2017 1 0

 • Ebook Thống nhất phân công và phối hợp quyền lực nhà nước ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Thống nhất phân công và phối hợp quyền lực nhà nước ở Việt Nam: Phần 2

  Cuốn sách trình bày các vấn đề về bản chất của quyền lực nhà nước, sự thống nhất của quyền lực nhà nước và cơ chế thực hiện quyền lực nhà nước; hoàn thiện cơ chế thực hiện nguyên tắc quyền lực nhà nước thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan, nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp...

   93 p thuvienbrvt 21/05/2017 6 0

 • Ebook Thống nhất phân công và phối hợp quyền lực nhà nước ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Thống nhất phân công và phối hợp quyền lực nhà nước ở Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Thống nhất phân công và phối hợp quyền lực nhà nước ở Việt Nam" của tác giả Lê Quốc Hùng có kết cấu gồm 3 chương, trình bày các vấn đề về bản chất của quyền lực nhà nước, sự thống nhất của quyền lực nhà nước và cơ chế thực hiện quyền lực nhà nước; hoàn thiện cơ chế thực hiện nguyên tắc quyền lực nhà nước thống...

   147 p thuvienbrvt 21/05/2017 1 0

 • Ebook Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tập 3: Tổ chức, hoạt động của các cơ quan Tư pháp): Phần 1

  Ebook Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tập 3: Tổ chức, hoạt động của các cơ quan Tư pháp): Phần 1

  Ebook Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tập 3: Tổ chức, hoạt động của các cơ quan Tư pháp) cung cấp một cách đầy đủ và hệ thống các quy định pháp luật về tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chi tiết đến từng đơn vị trực thuộc. Sách...

   98 p thuvienbrvt 21/05/2017 1 1

 • Ebook Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tập 2: Tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương): Phần 1

  Ebook Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tập 2: Tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương): Phần 1

  Ebook Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tập 2: Tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương) cung cấp một cách đầy đủ và hệ thống các quy định pháp luật về tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chi tiết đến từng đơn vị trực thuộc....

   147 p thuvienbrvt 21/05/2017 1 1

 • Ebook Tổ chức thừa phát lại: Phần 1

  Ebook Tổ chức thừa phát lại: Phần 1

  Mời các bạn cùng tham khảo cuốn sách "Tổ chức thừa phát lại" của TS. Nguyễn Đức Chính qua phần 1 sau đây. Cuốn sách sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vai trò, các chức năng, nhiệm vụ... của thừa phát lại. Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích cho bạn đọc đang quan tâm, nghiên cứu vấn đề này.

   102 p thuvienbrvt 21/05/2017 0 0

 • Ebook Tổ chức thừa phát lại: Phần 2

  Ebook Tổ chức thừa phát lại: Phần 2

  Cuốn sách "Tổ chức thừa phát lại" của TS. Nguyễn Đức Chính được biên soạn nhằm giới thiệu một cách tương đối toàn diện, có hệ thống về sự xuất hiện, hình thành, phát triển của thừa phát lại ở Việt Nam, vai trò của thừa phát lại trong hoạt động tư pháp trước đây; lý giải vì sao hiện nay cần phải có thừa phát lại; thành lập tổ chức...

   84 p thuvienbrvt 21/05/2017 0 0

 • Ebook Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tập 3: Tổ chức, hoạt động của các cơ quan Tư pháp): Phần 2

  Ebook Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tập 3: Tổ chức, hoạt động của các cơ quan Tư pháp): Phần 2

  Ebook Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tập 3: Tổ chức, hoạt động của các cơ quan Tư pháp) trình bày tổ chức hoạt động của Tòa án nhân dân; tổ chức, hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 2.

   93 p thuvienbrvt 21/05/2017 2 1

 • Ebook Tòa án quốc tế về luật biển: Phần 1

  Ebook Tòa án quốc tế về luật biển: Phần 1

  Với mong muốn phục vụ nhu cầu nghiên cứu của các cán bộ quản lý, các nhà nghiên cứu, nhà hoạt động về biển, cung cấp tài liệu tham khảo cho công tác học tập của sinh viên các trường luật, mời các bạn cùng tham khảo cuốn sách Toà án quốc tế về luật biển của TS. Nguyễn Hồng Thao, Nhà xuất bản Tư pháp ấn hành. Sách gồm 2 phần, sau đây là...

   189 p thuvienbrvt 21/05/2017 1 0

 • Ebook Tổ chức và kiểm soát quyền lực nhà nước: Phần 1

  Ebook Tổ chức và kiểm soát quyền lực nhà nước: Phần 1

  Cuốn sách "Tổ chức và kiểm soát quyền lực nhà nước" của tác giả Thái Vĩnh Thắng được biên soạn với mong muốn phân tích và lý giải cách thức tổ chức và kiểm soát quyền lực nhà nước trong các kiểu và mô hình nhà nước khác nhau nhằm tìm ra những nguyên lý, những bài học kinh nghiệm để phục vụ công cuộc xây dựng và hoàn thiện việc tổ...

   179 p thuvienbrvt 21/05/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số