• Tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường part 3

  Tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường part 3

  Môi trường là một tổ hợp các yếu tố tự nhiên và xã hội bao quanh bên ngoài của một hệ thống nào đó. Chúng tác động lên hệ thống này và xác định xu hướng và tình trạng tồn tại của nó. Môi trường có thể coi là một tập hợp, trong đó hệ thống đang xem xét là một tập hợp con. Môi trường của một hệ thống đang xem xét cần phải có tính...

   115 p thuvienbrvt 25/11/2012 49 1

 • Tài liệu bồi dưỡng cán bộ địa chính xã part 1

  Tài liệu bồi dưỡng cán bộ địa chính xã part 1

  BÀI 2: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI 1. Khái niệm chung 1.1. Khái niệm - Nhà nước giao đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất bằng quyết định hành chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất. - Nhà nước cho thuê đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất bằng hợp đồng cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.

   36 p thuvienbrvt 25/11/2012 46 1

 • PHÂN HẠNG ĐẤT ĐAI ( LAND CLASSIFICATION )

  PHÂN HẠNG ĐẤT ĐAI ( LAND CLASSIFICATION )

  Các môn học cơ sở (khoa học đất, đánh giá đất đai, kinh tế đất,hệ thống nông nghiệp,GIS,… Các môn học chuyên ngành (quy họach liên ngành, quy họach ngành, đăng ký thống kê đất đai, quản lý hành chính về đất đai,... Phương pháp học: Sinh viên tài liệu trước & sau khi đến lớp. Sinh viên tham gia thảo luận. Kết hợp lý thuyết & thực hành thực tập.

   74 p thuvienbrvt 25/11/2012 47 1

 • Giáo trình quản lý Nhà nước về Đất đai

  Giáo trình quản lý Nhà nước về Đất đai

  Quản lý là chức năng của bộ máy nhà nước. Tất cả các ngành, các lĩnh vực đều cần phải thực hiện chức năng này. Phần lớn sinh viên ngành quản lý đất đai sau khi ra trường là làm công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Để làm tôi công tác này, khi học trong trường, sinh viên cần phải biết bộ máy ngành quản lý đất đai và nắm...

   200 p thuvienbrvt 25/11/2012 93 1

 • HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CÁC DỰ ÁN THỬ NGHIỆM

  HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CÁC DỰ ÁN THỬ NGHIỆM

  Thuật ngữ “Đánh giá“ có nghĩa là xem xét hoặc đo lường để biết việc thực hiện một công việc nào đó tốt đến mức độ nào – nghĩa là mức thành công của công việc đó. Có thể có rất nhiều lý do để tiến hành đánh giá. Lý do thường thấy nhất là vì các nhà tài trợ hoặc người đóng thuế của họ muốn biết tiền của họ được sử...

   32 p thuvienbrvt 25/11/2012 36 1

 • Giáo trình kinh tế chính trị

  Giáo trình kinh tế chính trị

  Từ thời xa xưa, trong các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Hy Lạp La Mã, Trung Quốc thời cổ đại đã xem xét tới nhiều quá trình kinh tế. Tuy nhiên, đó mới chỉ là các kiến thức kinh tế rời rạc, pha trộn với các kiến thức khoa học khác, chưa được tách ra thành một khoa học độc lập.Chính trị là tất cả những hoạt động, những vấn đề...

   69 p thuvienbrvt 25/11/2012 77 2

 • Hướng dẫn ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Hướng dẫn ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Vì sao Mác khẳng định: Sản xuất ra của cải vật chất là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và phát triển của lịch sử nhân loại? - Trong đời sống xã hội có rất nhiều những hoạt động khác nhau như hoạt động chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, Khoa học kỹ thuật, văn hoá nghệ thuật... Nhưng để thực hiện được mục đích của các...

   95 p thuvienbrvt 25/11/2012 46 2

 • Câu hỏi ôn tập môn chính trị học

  Câu hỏi ôn tập môn chính trị học

  Theo quan điểm của Mac – Lênin thì: Chính trị là sinh hoạt xh gắn liền với các quan hệ giữa các giai cấp, các dân tộc và các nhóm xh khác nhau mà hạt nhân của nó là vấn đề giành giữ và sử dụng quyền lực nhà nước. Nó bao hàm cả những phương hướng, mục tiêu xuất phát từ lợi ích cơ bản của giai cấp và cả hoạt động thực tiễn của các giai...

   47 p thuvienbrvt 25/11/2012 79 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số