• Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới

  Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới

  Hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay là một xu thế khách quan. Trong hơn một thập kỷ lại đây xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới có gia tăng mạnh mẽ gắn hiền với sự phát triển của khoa học - công nghệ sự gia tăng hàng loạt vấn đề toàn cầu như môi trường, dân số… Sự gia tăng mạnh mẽ của toàn cầu hoá kinh tế đặt ra yêu cầu...

   501 p thuvienbrvt 25/11/2012 103 5

 • Tiểu luận Kinh tế Braxin

  Tiểu luận Kinh tế Braxin

  Kinh tế Brasil là nền kinh tế lớn thứ tám trên thế giới dựa trên GDP danh nghĩa và thứ bảy dựa trên GDP sức mua tương đương Đây là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Cải cách kinh tế đã đem lại cho đất nước sự công nhận mới của quốc tế. Brasil là thành viên sáng lập của Liên Hiệp Quốc, G20, CPLP, Liên minh Latin, Tổ...

   31 p thuvienbrvt 25/11/2012 83 1

 • THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM - Chương 3

  THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM - Chương 3

  Trên cơ sở lý luận và thực tiễn ở các chương trước, chương này tập trung đề xuất các quan điểm và giải pháp hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam. Phần 3.1 rà soát bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới. Phần 3.2 đưa ra các quan điểm tiếp tục hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế. Phần 3.3...

   50 p thuvienbrvt 25/11/2012 75 1

 • THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM - Chương 1

  THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM - Chương 1

  Trên cơ sở lý luận và thực tiễn ở các chương trước, chương này tập trung đề xuất các quan điểm và giải pháp hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam. Phần 3.1 rà soát bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới. Phần 3.2 đưa ra các quan điểm tiếp tục hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế. Phần 3.3...

   55 p thuvienbrvt 25/11/2012 95 1

 • Nhặt sạch rác thải: đo lường hiệu quả dịch vụ đô thị ở các thành phố Hoa Kỳ

  Nhặt sạch rác thải: đo lường hiệu quả dịch vụ đô thị ở các thành phố Hoa Kỳ

  Có một khối lượng tư liệu nghiên cứu đáng kể mô tả kết quả hoạt động của các dịch vụ đô thị, thường sử dụng những đại lượng đo lường tính hiệu quả một cách không hoàn hảo hay chỉ có tính chất cục bộ. Phương pháp phân tích bao bọc số liệu (DEA) được đề xuất như một công cụ hữu hiệu

   22 p thuvienbrvt 25/11/2012 52 1

 • VAI TRÒ VÀ QUY MÔ CỦA KHU VỰC CÔNG

   VAI TRÒ VÀ QUY MÔ CỦA KHU VỰC CÔNG

  • Cơ sở kinh tế cho những can thiệp của khu vực công • Định nghĩa và các điều kiện để có hiệu quả thị trường • Định nghĩa và các nguyên nhân dẫn đến thất bại thị trường • Các ví dụ về thất bại thị trường 2 Jay K. Rosengard 1 .Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2005-2006 Tài chính công Bài giảng 01 Vai trò và quy mô của khu vực...

   9 p thuvienbrvt 25/11/2012 130 2

 • TỔ CHỨC CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH

  TỔ CHỨC CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH

  Tổ chức công tác phân tích chính sách Xác định chủ thể phân tích chính sách Tổ chức hệ thống phân tích chính sách Tổ chức nhân sự phân tích chính sách Tổ chức thông tin trong phân tích chính sách 5. Tổ chức trang, thiết bị kỹ thuật cho phân tích chính sách 6. Xây dựng hệ thống thể chế phân tích chính sách 1. 2. 3. 4. 1.Xác định chủ thể phân tích...

   102 p thuvienbrvt 25/11/2012 64 2

 • Dánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công

  Dánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công

  Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước được triển khai đem lại hiệu quả tích cực, trong đó vai trò của công nghệ thông tin góp phần quan trọng hiện đại hóa nền hành chính.Cơ quan hành chính Nhà nước Việt Nam là tên gọi chung của toàn bộ ngành hành pháp ở việt Nam. Cơ quan hành chính Nhà nước được tổ chức theo các ngành và các cấp...

   59 p thuvienbrvt 25/11/2012 76 1

 • Tài chính công

  Tài chính công

  TÀI CHÍNH CÔNG Chính quyền trung ương Các doanh nghiệp/tổ chức công Các DN/tổ chức công tài chính Chính quyền địa phương Các DN/tổ chức công phi tài chính Các DN/tổ chức công tài chính tiền tệ , gồm NHTW Các DN/tổ chức công phi tiền tệ

   55 p thuvienbrvt 25/11/2012 65 2

 • PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM

  PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM

  Đến khoảng năm 1980, lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam vẫn còn làm ăn tập thể. Hầu hết đất đai được sử dụng trong hợp tác xã nông nghiệp, chỉ có 5% đất được dành cho các nông hộ tự sử dụng. Chính phủ chịu trách nhiệm đưa ra những quyết định về sản xuất nông nghiệp, đưa ra diện tích và mục tiêu cần đạt cho từng cây trồng của các...

   272 p thuvienbrvt 25/11/2012 78 3

 • Quản lý tài nguyên thiên nhiên

  Quản lý tài nguyên thiên nhiên

  Báo cáo Phát triển Việt Nam (VDR) là một báo cáo chung của các đối tác phát triển. Mục đích của báo cáo là thông báo về chương trình cải cách của Chính phủ Việt Nam và hướng tới sự hài hòa trong những hỗ trợ của các đối tác phát triển dành cho khung cải cách này. Do đó, nội dung của báo cáo không nhấn mạnh nhiều đến thông tin về bối cảnh mà...

   168 p thuvienbrvt 25/11/2012 72 1

 • Tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường part 4

  Tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường part 4

  1. Mở đầu Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 12 năm 1993 đã đặt nền móng cho việc hình thành hệ thống pháp luật về môi trường ở nước ta. Lần đầu tiên, các khái niệm cơ bản về môi trường, bảo vệ môi trường được định nghĩa một cách chuẩn tắc, quyền và nghĩa vụ bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá...

   89 p thuvienbrvt 25/11/2012 79 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số