• Điều khiển học kinh tế

  Điều khiển học kinh tế

  Điều khiển học kinh tế là một khoa học nghiên cứu và áp dụng các tư tưởng và phương pháp của lý thuyết hệ thống và điều khiển học vào kinh tế. Điều khiển học kinh tế coi nền kinh tế và những bộ phận cấu trúc và chức năng của nó như những hệ thống , trong đó diễn ra các quá trình điều khiển thực hiện nhờ biến đổi thông tin.

   213 p thuvienbrvt 25/11/2012 157 2

 • Kinh tế tài nguyên

  Kinh tế tài nguyên

  Giới thiệu chung về kinh tế tài nguyên không thể tái tạo - TN không thể tái tạo gồm: quặng, than,hoá thạch, dầu mỏ,… - Các hãng khai thác không chỉ quyết định điểm tối ưu dựa trên các đầu vào tối ưu và đầu ra tối ưu mà còn quyết định các vấn đề liên quan tới việc cạn kiệt của nguồn TN trong tương lai do quá trình khai thác hiện nay. = Vấn...

   63 p thuvienbrvt 25/11/2012 26 1

 • Kinh tế phát triển

  Kinh tế phát triển

  Kinh tế học phát triển thường gợi là kinh tế phát triển là một trong những ngành khoa học mới nhất và đầy thử thách trong khoa học và khoa kinh tế. Kinh tế học phát triển ra đời do nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thế giới và chủ yếu là thế giới các nước đang phát triển

   391 p thuvienbrvt 25/11/2012 126 6

 • Nguồn gốc lạm phát ở Việt Nam giai đoạn 2000-2010

  Nguồn gốc lạm phát ở Việt Nam giai đoạn 2000-2010

  Nguồn gốc lạm phát ở Việt Nam giai đoạn 2000-2010: phát hiện mới từ những bằng chứng mới 1 Nguyễn Thị Thu Hằng2, Nguyễn Đức Thành3 Phiên bản ngày 2/3/2011 Quan điểm được trình bày trong bài nghiên cứu này là của (các) tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của VEPR. Đây là một phiên bản tiếng Việt rút gọn từ bài nghiên cứu của...

   31 p thuvienbrvt 25/11/2012 64 1

 • Kinh tế phát triển

  Kinh tế phát triển

  Kinh tế học truyền thống: sự phân phối với chi phí thấp nhất các nguồn lực sản xuất khan hiếm và với sự gia tăng tối ưu của các nguồn lực này, qua thời gian sẽ ngày càng tạo ra nhiều loại hàng hóa và dịch vụ. Kinh tế chính trị: Nằm ngoài phạm vi nghiên cứu của kinh tế học truyền thống. KTCT liên quan đến các quá trình tổ chức xã hội mà...

   166 p thuvienbrvt 25/11/2012 98 1

 • Các mô hình bảo hiến trên thế giới và khả năng lựa chọn của Việt Nam

  Các mô hình bảo hiến trên thế giới và khả năng lựa chọn của Việt Nam

  Cơ chế bảo hiến hiểu theo nghĩa hiện nay lần đầu tiên xuất hiện ở Mỹ đầu thế kỷ 19, và không phải trên cơ sở hiến pháp mà từ án lệ. Chánh án Toà án Tối cao J. Marshall phán quyết về vụ Marbury v. Madison (Marbury kiện Madison) năm 1803: “Chỉ có toà án mới có quyền và có nghĩa vụ tuyên bố cái gì được gọi là luật”, “một văn bản luật trái...

   33 p thuvienbrvt 25/11/2012 81 1

 • Một số vấn đề về nhà nước pháp quyền

  Một số vấn đề về nhà nước pháp quyền

  Khái niệm, lịch sử hình thành và phát triển của tư tưởng Nhà nước pháp quyền Cantơ và các nhà tư tưởng tiến bộ thế kỷ XVIII-XIX đã đưa ra quan niệm Nhà nước pháp quyền nhằm chống lại Nhà nước chuyên chế, cực quyền phong kiến, chống lại sự độc đoán, lạm quyền và nằm trong trào lưu chung của hệ tư tưởng giải phóng.Việc xây dựng Nhà...

   40 p thuvienbrvt 25/11/2012 100 1

 • Trí thức và nhận thức pháp quyền

  Trí thức và nhận thức pháp quyền

  Pháp quyền không thể đặt bên cạnh các giá trị về tinh thần như chân lý khoa học, sự tận thiện về đạo đức hay kinh bổn của tôn giáo. Nó chỉ có ý nghĩa tương đối, nội dung của nó một phần nào đó được quyết định bởi những điều kiện kinh tế và xã hội luôn luôn biến đổi. Ý nghĩa tương đối của pháp quyền đã tạo cớ cho một số lý...

   34 p thuvienbrvt 25/11/2012 104 1

 • Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  Với mục tiêu góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ Tư pháp cấp huyện nói chung, kiến thức, nghiệp vụ về xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực Tư pháp cấp huyện nói riêng, chuyên đề này trình bày và phân tích các vấn đề chính bao gồm: vai trò của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo...

   37 p thuvienbrvt 25/11/2012 55 1

 • TÌM HIỂU VỀ NỘI DUNG THỂ CHẾ TRONG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

  TÌM HIỂU VỀ NỘI DUNG THỂ CHẾ TRONG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

  Đảng CS Việt Nam xác định Việt Nam là một nền kinh tế thị trường theo “định hướng xã hội chủ nghĩa” hay nhiều khi cụ thể hơn là “nền kinh tế thị trường có điều tiết của nhà nước, gồm nhiều thành phần nhưng lấy thành phần kinh tế quốc doanh làm chủ đạo.” Mục đích ngắn và trung hạn là “xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ...

   35 p thuvienbrvt 25/11/2012 104 1

 • Pháp luật về hợp tác xã

  Pháp luật về hợp tác xã

  Hợp tác xã là một tổ chức kinh doanh thuộc sở hữu và điều hành bởi một nhóm các cá nhân cho lợi ích lẫn nhau của họ. Hợp tác xã được xác định bởi tuyên bố về việc xác định hợp tác xã của Liên minh quốc tế hợp tác xã "một hiệp hợp tự trị của những người đoàn kết tự nguyện để đáp ứng nhu cầu chung của kinh tế, xã hội và văn...

   36 p thuvienbrvt 25/11/2012 149 1

 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế

  Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế

  Các doanh nghiệp nhỏ và vừa góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế và có vai trò tích cực trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của mọi quốc gia trên thế giới. Việt Nam không phải là một ngoại lệ.Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế

   197 p thuvienbrvt 25/11/2012 103 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số