• HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CÁC DỰ ÁN THỬ NGHIỆM

  HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CÁC DỰ ÁN THỬ NGHIỆM

  Thuật ngữ “Đánh giá“ có nghĩa là xem xét hoặc đo lường để biết việc thực hiện một công việc nào đó tốt đến mức độ nào – nghĩa là mức thành công của công việc đó. Có thể có rất nhiều lý do để tiến hành đánh giá. Lý do thường thấy nhất là vì các nhà tài trợ hoặc người đóng thuế của họ muốn biết tiền của họ được sử...

   32 p thuvienbrvt 25/11/2012 32 0

 • Giáo trình kinh tế chính trị

  Giáo trình kinh tế chính trị

  Từ thời xa xưa, trong các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Hy Lạp La Mã, Trung Quốc thời cổ đại đã xem xét tới nhiều quá trình kinh tế. Tuy nhiên, đó mới chỉ là các kiến thức kinh tế rời rạc, pha trộn với các kiến thức khoa học khác, chưa được tách ra thành một khoa học độc lập.Chính trị là tất cả những hoạt động, những vấn đề...

   69 p thuvienbrvt 25/11/2012 71 1

 • Hướng dẫn ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Hướng dẫn ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Vì sao Mác khẳng định: Sản xuất ra của cải vật chất là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và phát triển của lịch sử nhân loại? - Trong đời sống xã hội có rất nhiều những hoạt động khác nhau như hoạt động chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, Khoa học kỹ thuật, văn hoá nghệ thuật... Nhưng để thực hiện được mục đích của các...

   95 p thuvienbrvt 25/11/2012 41 1

 • Câu hỏi ôn tập môn chính trị học

  Câu hỏi ôn tập môn chính trị học

  Theo quan điểm của Mac – Lênin thì: Chính trị là sinh hoạt xh gắn liền với các quan hệ giữa các giai cấp, các dân tộc và các nhóm xh khác nhau mà hạt nhân của nó là vấn đề giành giữ và sử dụng quyền lực nhà nước. Nó bao hàm cả những phương hướng, mục tiêu xuất phát từ lợi ích cơ bản của giai cấp và cả hoạt động thực tiễn của các giai...

   47 p thuvienbrvt 25/11/2012 73 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số