• Con đường dẫn tới nền kinh tế tự do

  Con đường dẫn tới nền kinh tế tự do

  Thâm hụt ngân sách, thâm hụt cán cân thương mại ở mức cao trong nhiều năm. Hiệu quả đầu tư, nhất là hiệu quả của các khoản đầu tư công, rất thấp thể hiện ở chỉ số ICOR khá cao. Nhà nước đã có những biện pháp quyết liệt nhằm ổn định kinh tế vĩ mô được thể hiện trong văn bản số 319 ngày 3-3-2008 của Chính phủ. Kornai János là...

   253 p thuvienbrvt 25/11/2012 121 4

 • Giáo trình kinh tế công cộng

  Giáo trình kinh tế công cộng

  Từ khi chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, trong nền kinh tế nước ta đã tồn tại sự vận hành song song của 2 cơ chế: Cơ chế thị trường và phi thị trường. Nếu như cơ chế thị trường điều tiết nền kinh tế chủ yếu thông qua các biến cố kinh tế của thị trường (như cung, cầu, giá...

   382 p thuvienbrvt 25/11/2012 76 1

 • BÀI GIẢNG KINH TẾ VI MÔ

  BÀI GIẢNG KINH TẾ VI MÔ

  ết các xã hội, chính phủ tác động đến cái gì sẽ được sản xuất, sản xuất bằng cách nào và ai sẽ nhận được sản phẩm và dịch vụ. Chi tiêu của chính phủ, các qui định về an toàn sức khỏe, qui định về mức lương tối thiểu, luật lao động trẻ em, các qui định về môi trường, hệ thống thuế và các chương trình phúc lợi có ảnh hưởng...

   107 p thuvienbrvt 25/11/2012 153 3

 • Chính sách tăng trưởng vì người nghèo

  Chính sách tăng trưởng vì người nghèo

  Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và thay đổi tỷ lệ nghèo vừa phức tạp vừa đa dạng. Hiểu được quan hệ này và những yếu tố xác định quan hệ đó là mấu chốt trong việc xây dựng chiến lược giảm nghèo thành công. Nếu có thể chỉ ra rằng tăng trưởng kinh tế nhanh bao giờ cũng đi kèm với giảm nghèo nhanh,do hiệu ứng lan tỏa,thì chiến lược...

   49 p thuvienbrvt 25/11/2012 52 1

 • Bài giảng: Kinh tế vĩ mô

  Bài giảng: Kinh tế vĩ mô

  Kinh tế là tổng hòa các mối quan hệ tương tác lẫn nhau của con người và xã hội liên quan trực tiếp đến việc sản xuất, trao đổi, phân phối, tiêu dùng các loại sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của con người trong một xã hội với một nguồn lực có giới hạn.Kinh tế là tổng thể các yếu tố sản xuất, các điều...

   121 p thuvienbrvt 25/11/2012 136 1

 • BÀI THẢO LUẬN KINH TẾ VĨ MÔ

  BÀI THẢO LUẬN KINH TẾ VĨ MÔ

  Kinh tế học vĩ mô hay là kinh tế tầm lớn là một phân ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc và hành vi của cả một nền kinh tế nói chung. Kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô là hai lĩnh vực chung nhất của kinh tế học. Trong khi kinh tế học vi mô chủ yếu nghiên cứu về hành vi của các cá thể đơn lẻ, như công ty và cá...

   21 p thuvienbrvt 25/11/2012 130 1

 • Xác suất thống kê

  Xác suất thống kê

  Thống kê là gì? Tại sao phải thống kê? Vai trò quan trọng của các đặc trưng của một BNN (?) Thí dụ. Một hộp chứa 3 bi trắng và 1 bi đen. Trò chơi đặt ra: Người tham gia chơi sẽ bốc ngẫu nhiên một viên bi. Sẽ nhận được 2 đô la nếu bốc được bi trắng, sẽ phải trả 3 đô la nếu bốc phải bi đen. Biết rằng xác suất bốc được của mỗi viên bi...

   103 p thuvienbrvt 25/11/2012 55 2

 • Trắc nghiệm Luật kinh tế Vấn đề về Công ty – Phần 5

  Trắc nghiệm Luật kinh tế Vấn đề về Công ty – Phần 5

  Tài liệu tham khảo các câu hỏi trắc nghiệm môn Luật kinh tế về phần công ty, giúp cho các học viên chuyên ngành kinh tế hiểu rõ hơn về luật pháp, cách thức trao đổi kinh tế và hệ thống kinh tế quốc tế nhằm nắm rõ trong quan hệ giao thương quốc tế.

   34 p thuvienbrvt 25/11/2012 74 1

 • Kinh tế Vi mô

  Kinh tế Vi mô

  Kinh tế học hiện đại được phân thành hai nhánh – kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô. Cả hai phân môn đều nghiên cứu các hiện tượng kinh tế, tìm hiểu các nội dung kinh tế để đưa ra những giải pháp hợp lý ở hai cấp độ. Kinh tế học vi mô nghiên cứu các vấn đề kinh tế ở cấp độ đơn vị sản xuất hay người tiêu dùng trong khi kinh tế...

   204 p thuvienbrvt 25/11/2012 136 1

 • Giáo trình kinh tế vĩ mô

  Giáo trình kinh tế vĩ mô

  Kinh tế là tổng thể một bộ phận các yếu tố sản xuất (vốn, đất đai, kỹ thuật, thông tin,…) và các quan hệ con người với con người trong quá trình sản xuất trực tiếp, lưu thông phân phối, trao đổi tiêu dùng của cải vật chất trong một giai đoạn nhất định của lịch sử, mà mấu chốt của vấn đề là sở hữu và lợi ích”.

   115 p thuvienbrvt 25/11/2012 119 2

 • Giáo trình Kinh tế môi trường

  Giáo trình Kinh tế môi trường

  Kinh tế vi mô và kinh tế môi trường. Kinh tế ô nhiễm. Kinh tế tài nguyên. Các công cụ kinh tế và khả năng áp dụng giải quyết các vấn đề môi trường. Khả năng áp dụng thu phí ô nhiễm môi trường trong điều kiện Việt Nam. Định giá tài nguyên và tác động môi trường. Kinh tế học và các chính sách áp dụng cho thủy sản.

   247 p thuvienbrvt 25/11/2012 119 1

 • Đánh giá hợp tác kỹ thuật tại Việt Nam

  Đánh giá hợp tác kỹ thuật tại Việt Nam

  Hợp tác kỷ thuật (HTKT) tại Việt Nam nhằm các mục đích phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao kiến thức và kỷ năng, xây dựng năng lực, phát triển thiết chế và tư vấn chính sách ở các cấp HTKT bao quát nhiều lĩnh vực như cải cách chính sách, khuyến khích đầu tư, phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo, phát triển các nguồn tài nguyên thiên...

   57 p thuvienbrvt 25/11/2012 106 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số