• Giáo trình Kỹ thuật sấy nông sản: Phần 1 - GS.TS. Phạm Xuân Vượng

  Giáo trình Kỹ thuật sấy nông sản: Phần 1 - GS.TS. Phạm Xuân Vượng

  Cùng nắm kiến thức trong giáo trình "Kỹ thuật sấy nông sản: Phần 1" thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 1 cơ sở lý thuyết quá trình sấy, chương 2 thiết bị sấy đối lưu, chương 3 thiết bị sấy tiếp xúc.

   83 p thuvienbrvt 04/02/2015 191 1

 • Giáo trình Kỹ thuật sấy nông sản: Phần 2 - GS.TS. Phạm Xuân Vượng

  Giáo trình Kỹ thuật sấy nông sản: Phần 2 - GS.TS. Phạm Xuân Vượng

  Cùng nắm kiến thức trong giáo trình "Kỹ thuật sấy nông sản: Phần 2" thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 4 thiết bị sấy bức xạ, chương 5 thiết bị sấy thăng hoa, chương 6 các thiết bị phụ trợ hệ thống sấy.

   62 p thuvienbrvt 04/02/2015 109 1

 • Giáo trình Thực tập công nghệ chế biến rau quả: Phần 1 - ĐH Nông nghiệp I Hà Nội

  Giáo trình Thực tập công nghệ chế biến rau quả: Phần 1 - ĐH Nông nghiệp I Hà Nội

  Giáo trình này sẽ bắt đầu với những bài thực tập đơn giản, giúp cho sinh viên làm quen với trang thiết bị trong phòng thí nghiệm, dụng cụ chế biến nhỏ và một số hóa chất thông dụng được dùng để đánh giá chất lượng nguyên liệu cũng như thành phẩm chế biến từ rau quả. Sau đây mời các bạn tham khảo giáo trình "Thực tập công nghệ chế biến...

   31 p thuvienbrvt 04/02/2015 146 1

 • Giáo trình Thực tập công nghệ chế biến rau quả: Phần 2 - ĐH Nông nghiệp I Hà Nội

  Giáo trình Thực tập công nghệ chế biến rau quả: Phần 2 - ĐH Nông nghiệp I Hà Nội

  Giáo trình này sẽ bắt đầu với những bài thực tập đơn giản, giúp cho sinh viên làm quen với trang thiết bị trong phòng thí nghiệm, dụng cụ chế biến nhỏ và một số hóa chất thông dụng được dùng để đánh giá chất lượng nguyên liệu cũng như thành phẩm chế biến từ rau quả. Sau đây mời các bạn tham khảo giáo trình "Thực tập công nghệ chế biến...

   27 p thuvienbrvt 04/02/2015 189 1

 • Giáo trình Nông lâm kết hợp: Phần 1 - PGS.TS. Đặng Kim Vui

  Giáo trình Nông lâm kết hợp: Phần 1 - PGS.TS. Đặng Kim Vui

  Cùng nắm kiến thức trong giáo trình "Nông lâm kết hợp: Phần 1" thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 1 mở đầu, chương 2 nguyên lý về nông lâm kết hợp, chương 3 mô tả và phân tích các hệ thống nông lâm kết hợp.

   75 p thuvienbrvt 04/02/2015 160 1

 • Giáo trình Nông lâm kết hợp: Phần 2 - PGS.TS. Đặng Kim Vui

  Giáo trình Nông lâm kết hợp: Phần 2 - PGS.TS. Đặng Kim Vui

  Cùng nắm kiến thức trong giáo trình "Nông lâm kết hợp: Phần 2" thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 4 kỹ thuật nông lâm kết hợp, chương 5 áp dụng và phát triển kỹ thuật nông lâm kết hợp.

   92 p thuvienbrvt 04/02/2015 123 1

 • Giáo trình Quy hoạch phát triển nông thôn: Phần 1 - ĐH Nông nghiệp I

  Giáo trình Quy hoạch phát triển nông thôn: Phần 1 - ĐH Nông nghiệp I

  Giáo trình này được biên soạn dùng cho việc giảng dạy và học tập ở bậc đại học ngành Quản lý đất đai, ngành môi trường. Giáo trình cũng có thể được sử dụng như một tài liệu tham khảo cho các chương trình đào tạo khác có liên quan và cán bộ làm công tác phát triển nông thông. Sau đây là phần 1 của giáo trình.

   61 p thuvienbrvt 04/02/2015 155 1

 • Giáo trình Quy hoạch phát triển nông thôn: Phần 2 - ĐH Nông nghiệp I

  Giáo trình Quy hoạch phát triển nông thôn: Phần 2 - ĐH Nông nghiệp I

  Giáo trình này được biên soạn dùng cho việc giảng dạy và học tập ở bậc đại học ngành Quản lý đất đai, ngành môi trường. Giáo trình cũng có thể được sử dụng như một tài liệu tham khảo cho các chương trình đào tạo khác có liên quan và cán bộ làm công tác phát triển nông thông. Sau đây là phần 2 của giáo trình.

   86 p thuvienbrvt 04/02/2015 408 1

 • Giáo trình Cơ sở di truyền chọn giống thực vật: Phần 1 - NXB ĐH Huế

  Giáo trình Cơ sở di truyền chọn giống thực vật: Phần 1 - NXB ĐH Huế

  Giáo trình "Cơ sở di truyền chọn giống thực vật: Phần 1" trình bày nội dung: khái niệm về giống cây trồng và khoa học chọn giống, tạo vật liệu khởi đầu trong chọn giống thực vật, cơ sở di truyền số lượng trong chọn giống thực vật,...

   95 p thuvienbrvt 04/02/2015 281 1

 • Giáo trình Cơ sở di truyền chọn giống thực vật: Phần 2 - NXB ĐH Huế

  Giáo trình Cơ sở di truyền chọn giống thực vật: Phần 2 - NXB ĐH Huế

  Giáo trình "Cơ sở di truyền chọn giống thực vật: Phần 2" trình bày các nội dung sau: các phương pháp trong chọn giống thực vật, đa bội thể và phát sinh đột biến trong chọn giống thực vật, lai tế bào soma, kỹ thuật di truyền trong chọn giống thực vật.

   106 p thuvienbrvt 04/02/2015 119 1

 • Giáo trình Miễn dịch học thú y: Phần 1 - ĐH Nông nghiệp Hà Nội

  Giáo trình Miễn dịch học thú y: Phần 1 - ĐH Nông nghiệp Hà Nội

  Giáo trình "Miễn dịch học thú y" là tài liệu dùng để giảng dạy, học tập của cán bộ, sinh viên chuyên ngành thú y và chuyên ngành chăn nuôi trong hệ thống các trường đại học thuộc khối nông nghiệp. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của giáo trình.

   85 p thuvienbrvt 04/02/2015 192 1

 • Giáo trình Miễn dịch học thú y: Phần 2 - ĐH Nông nghiệp Hà Nội

  Giáo trình Miễn dịch học thú y: Phần 2 - ĐH Nông nghiệp Hà Nội

  Giáo trình "Miễn dịch học thú y" là tài liệu dùng để giảng dạy, học tập của cán bộ, sinh viên chuyên ngành thú y và chuyên ngành chăn nuôi trong hệ thống các trường đại học thuộc khối nông nghiệp. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo phần 2 của giáo trình.

   75 p thuvienbrvt 04/02/2015 192 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số