• Thông tin trong quản lý hành chính nhà nước

    Thông tin trong quản lý hành chính nhà nước

    Trách nhiệm của nhà quản lý đối với vấn đề quản lý thông tin:Thông tin trong quản lý là những gì mà nhà quản lý cần cho ra một quyết định, đó là những thông tin có ích cho hoạt động quản lý và thực hiện các hành vi quản lý.Thông tin quản lý phải gắn liền với quyết định quản lý và mục tiêu quản lý

     24 p thuvienbrvt 16/12/2013 137 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số