• Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

  Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

  "Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng" là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thí nghiệm để hoàn thành một đơn vị chỉ tiêu thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác thí...

   89 p thuvienbrvt 27/02/2018 51 1

 • Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 288:2004

  Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 288:2004

  Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 288:2004 trình bày về công trình thể thao bể bơi và tiêu chuẩn quốc tế. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo các bể bơi trong đó gồm: bể thi đấu và tập luyện các môn thể thao dưới nước, bể nhảy cầu và các công trình thể thao.

   35 p thuvienbrvt 27/02/2018 37 1

 • Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 323:2004

  Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 323:2004

  Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 323:2004 xây dựng nhà cao tầng và tiêu chuẩn thiết kế. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế nhà ở căn hộ có chiều cao từ 9 tầng đến 40 tầng. Mời các bạn tham khảo!

   19 p thuvienbrvt 27/02/2018 39 1

 • Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 353:2005

  Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 353:2005

  Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế các nhà ở riêng lẻ được xây dựng thành dãy có sự thống nhất về kiến trúc và hệ thống hạ tầng, đáp ứng yêu cầu thiết kế đô thị. Mời các bạn tham khảo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam về nhà ở liên kế tiêu chuẩn thiết kế.

   17 p thuvienbrvt 27/02/2018 31 1

 • Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần Khảo sát xây dựng

  Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần Khảo sát xây dựng

  "Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần Khảo sát xây dựng" là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, nhân công, máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng khảo sát xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác khảo sát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình, phạm quy quy định. Mời các bạn cùng tham...

   170 p thuvienbrvt 27/02/2018 28 1

 • Tiêu chuẩn Xây dựng TCXD 74:1987

  Tiêu chuẩn Xây dựng TCXD 74:1987

  Tiêu chuẩn Xây dựng TCXD 74:1987 về Đất xây dựng – Phương pháp chỉnh lí thống kê các kết quả xác định các đặc trưng của chúng xác định phương pháp chỉnh lí thống kê kết quả xác định các đặc trưng của đất khi thiết kế nền, móng nhà và công trình.

   17 p thuvienbrvt 27/02/2018 30 1

 • Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXDVN 173:1989

  Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXDVN 173:1989

  Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXDVN 173:1989 này áp dụng đối với phụ gia tăng dẻo KĐT2 cho vữa và bê tông xây dựng, được sản xuất theo phương pháp cô đặc trực tiếp dịch kiềm đen của các nhà máy sản xuất bột giấy. Mời các bạn tham khảo.

   5 p thuvienbrvt 27/02/2018 58 1

 • Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần Xây dựng

  Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần Xây dựng

  "Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần Xây dựng" là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng.

   572 p thuvienbrvt 27/02/2018 41 1

 • Tiêu chuẩn Xây dựng TCXDVN 212:1998

  Tiêu chuẩn Xây dựng TCXDVN 212:1998

  Tiêu chuẩn Xây dựng TCXDVN 212:1998 về Bản vẽ xây dựng – Cách vẽ bản vẽ kiến trúc phong cảnh đề ra những quy tắc chung, chỉ rõ những kí hiệu hình vẽ và những cách thể hiện đơn giản cho công tác lập bản vẽ kiến trúc phong cảnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p thuvienbrvt 27/02/2018 37 1

 • Tiêu chuẩn Xây dựng TCXD 214:1998

  Tiêu chuẩn Xây dựng TCXD 214:1998

  Tiêu chuẩn Xây dựng TCXD 214:1998 về Bản vẽ kĩ thuật - Hệ thống ghi mã và trích dẫn (tham chiếu) cho bản vẽ xây dựng và các tài liệu có liên quan đề cập đến hệ thống ghi mã và trích dẫn của các loại bản vẽ khác nhau và các tài liệu có liên quan, chủ yếu được sử dụng khi gia công các bộ phận và xây dựng công trình.

   9 p thuvienbrvt 27/02/2018 24 1

 • Một số tương quan giữa chỉ tiêu cơ học động và tĩnh của đất nền Hà Nội

  Một số tương quan giữa chỉ tiêu cơ học động và tĩnh của đất nền Hà Nội

  Bài viết Một số tương quan giữa chỉ tiêu cơ học động và tĩnh của đất nền Hà Nội tìm hiểu quan hệ tương quan giữa các chỉ tiêu cơ học động với kết quả thí nghiệm trong phòng và ngoài trời. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

   7 p thuvienbrvt 26/02/2018 15 1

 • Công nghệ xử lý nền và thi công đê, đập phá sóng trên nền đất yếu - PGS.TS. Lê Xuân Roanh

  Công nghệ xử lý nền và thi công đê, đập phá sóng trên nền đất yếu - PGS.TS. Lê Xuân Roanh

  Công nghệ thi công và xử lý thông dụng, xử lý nền đập phá sóng trên thềm biển là những nội dung chính trong bài giảng "Công nghệ xử lý nền và thi công đê, đập phá sóng trên nền đất yếu". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   22 p thuvienbrvt 26/02/2018 24 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số