• Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 254-2001

  Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 254-2001

  Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 254-2001 áp dụng để thi công và nghiệm thu các si lô, ống khói, lồng cầu thang, bể, thùng chứa, đài nước, tháp truyền hình, vách, tấm tường bê tông cốt thép toàn khối có chiều dày thành không thay đổi hoặc thay đổi theo hình côn, được thi công bằng cốp pha trượt theo chiều thẳng đứng.

   18 p thuvienbrvt 27/02/2018 30 1

 • Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2002

  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2002

  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2002 quy định các yêu cầu được áp dụng khi xây dựng mới các công trình để đảm bảo những người khó khăn về vận động và khiếm thị tiếp cận sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p thuvienbrvt 27/02/2018 25 1

 • Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 261:2001

  Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 261:2001

  Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 261:2001 áp dụng để thiết kế mới các bãi chôn lấp chất thải rắn, sau đây gọi tắt là bãi chôn lấp và mở rộng các bãi chôn lấp chất thải rắn hiện có kể cả các bãi chôn lấp trong khu liên hợp xử lý chất thải. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p thuvienbrvt 27/02/2018 32 1

 • Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN: 170:2007

  Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN: 170:2007

  Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN: 170:2007 Kết cấu thép gia công, lắp ráp và nghiệm thu yêu cầu kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm được các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn này.

   58 p thuvienbrvt 27/02/2018 35 1

 • Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 361:2006

  Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 361:2006

  Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 361:2006 xây dựng chợ và tiêu chuẩn thiết kế. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới và cải tạo chợ trong các đô thị bao gồm: chợ kinh doanh tổng hợp, chợ chuyên doanh,...Mời các bạn đọc tham khảo.

   36 p thuvienbrvt 27/02/2018 26 1

 • Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 289:2004

  Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 289:2004

  Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 289:2004 về công trình thể thao, nhà thể thao và tiêu chuẩn thiết kế. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo nhà thể thao, nhà thể thao được sử dụng cho các môn sau đây: bóng rổ, bóng chuyển, bóng bàn, bóng ném ...Mời các bạn tham khảo.

   20 p thuvienbrvt 27/02/2018 31 1

 • Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 281:2004

  Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 281:2004

  Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 281:2004 trình bày nhà văn hóa thể thao và nguyên tắc cơ bản để thiết kế. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà văn hóa thể thao, căn cứ vào tính chất, chức năng sử dụng và quy mô công trình, nhà văn hóa thể thao được chia thành các loại. Mời các bạn tham khảo.

   12 p thuvienbrvt 27/02/2018 30 1

 • Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 276:2003

  Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 276:2003

  Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 276:2003 về công trình công cộng và nguyên tắc cơ bản để thiết kế. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình công cộng trong các đô thị bao gồm các công trình y tế, thể thao, văn hóa, giáo dục. Mời các bạn tham khảo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.

   21 p thuvienbrvt 27/02/2018 37 1

 • Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 287:2004

  Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 287:2004

  Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 287:2004 công trình thể thao, sân thể thao và tiêu chuẩn thiết kế. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các sân thể thao phẳng. Mời các bạn tham khảo!

   44 p thuvienbrvt 27/02/2018 33 1

 • Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

  Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

  "Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng" là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thí nghiệm để hoàn thành một đơn vị chỉ tiêu thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác thí...

   89 p thuvienbrvt 27/02/2018 41 1

 • Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 288:2004

  Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 288:2004

  Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 288:2004 trình bày về công trình thể thao bể bơi và tiêu chuẩn quốc tế. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo các bể bơi trong đó gồm: bể thi đấu và tập luyện các môn thể thao dưới nước, bể nhảy cầu và các công trình thể thao.

   35 p thuvienbrvt 27/02/2018 29 1

 • Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 323:2004

  Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 323:2004

  Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 323:2004 xây dựng nhà cao tầng và tiêu chuẩn thiết kế. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế nhà ở căn hộ có chiều cao từ 9 tầng đến 40 tầng. Mời các bạn tham khảo!

   19 p thuvienbrvt 27/02/2018 32 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số