• Tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy chủng nấm sợi penicilium oxalicum sinh tổng hợp enzyme chitinase được phân lập từ đất

  Tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy chủng nấm sợi penicilium oxalicum sinh tổng hợp enzyme chitinase được phân lập từ đất

  Nhiều enzyme quan trọng được khai thác từ vi sinh vật và được ứng dụng rộng rãi trong đời sống sản xuất, do vi sinh vật chiếm khối lượng lớn và có khả năng chuyển hóa vật chất trong tự nhiên rất hữu hiệu. Khi so sánh với các nguồn enzyme khác có nguồn gốc từ động vật và thực vật, enzyme có nguồn gốc vi sinh có nhiều ưu điểm như hoạt tính...

   7 p thuvienbrvt 08/01/2018 41 1

 • Tiếp cận thuật giải di truyền để tăng hiệu quả phân lớp dữ liệu - Th.S Đào Thị Nha Trang

  Tiếp cận thuật giải di truyền để tăng hiệu quả phân lớp dữ liệu - Th.S Đào Thị Nha Trang

  Tiếp cận thuật giải di truyền để tăng hiệu quả phân lớp dữ liệu trình bày nội dung về tìm hiểu thuật giải di truyền, mô tả thuật giải di truyền, cơ chế thực hiện thuật giải di truyền, các bước thực hiện quan trọng trong thuật giải di truyền, áp dụng thuật giải di truyền xác định ngưỡng tương tự tối ưu.

   7 p thuvienbrvt 08/01/2018 40 1

 • Ứng dụng vi khuẩn Corynebacterium sp. cố định trong lên men thu nhận Lysine

  Ứng dụng vi khuẩn Corynebacterium sp. cố định trong lên men thu nhận Lysine

  Bài báo nghiên cứu việc ứng dụng các chế phẩm tế bào vi khuẩn Corynebacterium sp. cố định trên một số chất mang alginate, Bacterial Cellulose (BC) và phức Bacterial Cellulose- Alginate (BC-A) để ứng dụng lên men thu nhận lysine.

   5 p thuvienbrvt 08/01/2018 32 1

 • Giải thuật di truyền giải bài toán cực tiểu hoá độ trễ

  Giải thuật di truyền giải bài toán cực tiểu hoá độ trễ

  Bài báo trình bày thuật toán phát triển dựa trên sơ đồ của thuật toán di truyền (Genetic Algorithm – GA – thuật toán áp dụng hiệu quả cho lớp bài toán tối ưu tổ hợp) để giải bài toán MLP. Kết quả thực nghiệm cho thấy, thuật toán đề xuất đưa ra được lời giải với chất lượng tốt hơn so với các lời giải của các thuật toán gần đúng tốt...

   6 p thuvienbrvt 08/01/2018 34 1

 • Tối ưu quá trình nuôi cấy thu sinh khối Lactobacillus Casei trên môi trường MRS cải biên

  Tối ưu quá trình nuôi cấy thu sinh khối Lactobacillus Casei trên môi trường MRS cải biên

  Trong nghiên cứu này, quá trình nuôi cấy Lactobacillus Casei được tối ưu trên môi trường MRS, với glucose được thay thế bằng dịch chiết dứa như một nguồn cung cấp cacbon đồng thời bổ sung các vitamin, muối khoáng cần thiết cho vi sinh vật phát triển để thu nhận sinh khối và loại bỏ đi các thành phần cũng như yếu tố không ảnh hưởng nhiều đến...

   10 p thuvienbrvt 08/01/2018 33 1

 • Kiểm kê đa dạng sinh học và đề xuất các biện pháp bảo tồn vùng dự án bảo tồn đa dạng sinh học ở dãy núi Bắc Trường Sơn (Huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh)

  Kiểm kê đa dạng sinh học và đề xuất các biện pháp bảo tồn vùng dự án bảo tồn đa dạng sinh học ở dãy núi Bắc Trường Sơn (Huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh)

  Bắc Trường Sơn là vùng có vị trí đặc biệt trong nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam. Tính cổ sơ và ổn định của địa hình và khí hậu Bắc Trường Sơn đã tạo điều kiện cho sinh vật di cư từ các vùng á nhiệt đới và ôn đới núi cao xuống xâu vào vùng nhiệt đới Việt Nam, tìm được các cơ hội sống sót và nâng cao tính đa dạng...

   12 p thuvienbrvt 08/01/2018 38 1

 • Phương pháp nghiên cứu phân tích định lượng các chỉ số đa dạng sinh học thực vật - Lê Quốc Huy

  Phương pháp nghiên cứu phân tích định lượng các chỉ số đa dạng sinh học thực vật - Lê Quốc Huy

  Bài viết "Phương pháp nghiên cứu phân tích định lượng các chỉ số đa dạng sinh học thực vật" cung cấp cho các bạn các kiến thức về định nghĩa, khái niệm đa dạng sinh học, tính toán, phân tích định lượng các chỉ số đa dạng sinh học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

   9 p thuvienbrvt 08/01/2018 50 1

 • Phân lập các chủng vi tảo dầu từ các nguồn nước ngọt, nước lợ và nước mặn

  Phân lập các chủng vi tảo dầu từ các nguồn nước ngọt, nước lợ và nước mặn

  Nghiên cứu đã phân lập được 27 chủng vi tảo dầu từ các nguồn nước ngọt, nước lợ và nước mặn tự nhiên. Các chủng này đa dạng về hình thái, đặc điểm nuôi cấy, về trình tự gen 18S rRNA và sinh trưởng chịu ảnh hưởng của nồng độ CO2, hàm lượng muối và N. Các chủng vừa có hàm lượng dầu cao vừa có sinh khối cao là QG- N1; QG-N14; QGN16;...

   12 p thuvienbrvt 08/01/2018 34 1

 • Phân tích phả hệ phân tử nhằm hỗ trợ định danh các mẫu nấm DL0038A và DL0038B thuộc chi Cordyceps

  Phân tích phả hệ phân tử nhằm hỗ trợ định danh các mẫu nấm DL0038A và DL0038B thuộc chi Cordyceps

  Bài viết tiếp tục bổ sung phân tích phả hệ đơn gen từng gen nrSSU (nuclear ribosomal small subunit) hay rpb1 (largest subunit of RNA polymerase II), cũng như phân tích kết hợp dữ liệu đa gen, bao gồm nrLSU (nuclear ribosomal large subunit) cùng với nrSSU và rpb1. Các kết luận phân tích phả hệ trong công bố này một lần nữa ủng hộ quan điểm các mẫu nấm DL0038A và B có quan...

   11 p thuvienbrvt 08/01/2018 33 1

 • Ghi nhận mới về lưỡng cư (Amphibia) ở Khu Dự trữ Sinh quyển Cần Giờ

  Ghi nhận mới về lưỡng cư (Amphibia) ở Khu Dự trữ Sinh quyển Cần Giờ

  Bài viết này nhằm công bố các phát hiện mới về thành phần loài và đặc điểm về phân bố của một số loài lưỡng cư hiện biết ở Khu Dự trữ Sinh quyển Cần Giờ Cần Giờ. Kết quả nghiên cứu về lưỡng cư (tiến hành từ tháng 4/2013 đến 4/2015), đã cập nhật và xác định ở Khu Dự trữ Sinh quyển Cần Giờ có 16 loài lưỡng cư, thuộc 9 giống, 5...

   8 p thuvienbrvt 08/01/2018 40 1

 • Tạo chế phẩm sinh học từ giống vi khuẩn Bacillus spp. và Pseudomonas spp. có khả năng hòa tan lân

  Tạo chế phẩm sinh học từ giống vi khuẩn Bacillus spp. và Pseudomonas spp. có khả năng hòa tan lân

  Trong nghiên cứu này, tuyển chọn được dòng vi khuẩn Bacillus B68 và Pseudomonas T15 có chỉ số hòa tan lân cao và không gây độc đối với cây trồng. Môi trường nhân giống cấp 1, cấp 2 và chất mang thích hợp cho dòng B68 lần lượt là TSB, RĐ-TB và phân hữu cơ. Đối với dòng T15, môi trường nhân giống cấp 1, cấp 2 và chất mang thích hợp lần lượt là...

   10 p thuvienbrvt 08/01/2018 32 1

 • Ứng dụng tin sinh học và kĩ thuật PCR tạo thang DNA dựa trên một khuôn plasmid duy nhất

  Ứng dụng tin sinh học và kĩ thuật PCR tạo thang DNA dựa trên một khuôn plasmid duy nhất

  Trong lĩnh vực sinh học phân tử, thang DNA là dấu chuẩn không thể thiếu. Nghiên cứu này phát triển phương pháp mới tạo thang DNA nhanh và hiệu quả thông qua công cụ tin sinh học để thiết kế các cặp mồi bắt cặp đặc hiệu trên khuôn plasmid duy nhất pHT254, cho sản phẩm PCR với kích thước khác nhau từ 100 bp đến 2000 bp. Các sản phẩm PCR sau đó được...

   10 p thuvienbrvt 08/01/2018 39 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số