Xung đột tâm lý giữa cha mẹ và con lứa tuổi học sinh trung học cơ sở về nhu cầu độc lập - Đỗ Hạnh Nga

Xung đột tâm lý giữa cha mẹ và con được xem xét dưới góc độ là một hiện tượng tâm lý xã hội và là mối quan hệ liên nhân cách đặc thù trong đời sống gia đình... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Tâm lý học và những chuyên ngành có liên quan.