Viết nhạc trên máy tính_P3

Để chép nhạc, soạn nhạc, nghe nhạc trên máy vi tính, nhiều độc giả đã đến với chương trình Encore 3.0 qua 2 quyển sách: Viết nhạc trên máy vi tính và Thưởng thức nhạc trên máy vi tính và đến chương trình Encore 4.0 qua quyển Viết nhạc trên máy tính. Xin cám ơn độc giả đã quan tâm đến các quyển sách trên. Có vài thắc mắc hỏi phần mềm Encore 4.04 được gọi tắt là Encore 4.0