Vai trò và những cập nhật chẩn đoán về giải phẫu bệnh – tế bào bệnh học

Chẩn đoán giải phẫu bệnh kinh điển và hiện đại rất quan trọng, giúp ích rất nhiều cho các bác sỹ lâm sàng về điều trị tiên lượng bệnh.Song hành cùng những tiến bộ không ngừng về kỹ thuật và cập nhật những chẩn đoán mới, kết hợp với những thuốc điều trị mới nên Giải phẫu bệnh tế bào học đã phát triển không ngừng và ngày càng nở rộ, Đặc biệt dựa trên Mô bệnh học, HMMD và sinh học phân tử.