Tự học giao tiếp tiếng Hàn Quốc cơ bản

Quyển sách "Tự học giao tiếp tiếng Hàn cơ bản" ra đời để đáp ứng phần nào nhu cầu hợp tác kinh doanh, giảm thiểu tranh chấp không đáng có do bất đồng ngôn ngữ khi quan hệ hợp tác kinh doanh giữa Việt Nam với Hàn Quốc. Nội dung sách bao quát một vốn ngôn ngữ lớn, thực tế và hữu dụng trong mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày, được sắp xếp theo chủ đề để tiện việc tra cứu.