Tự học giao tiếp tiếng Hàn cơ bản

Sau hơn mười năm thiết lập quan hệ ngoại giao chính
thức giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc, sự hợp tác
trên nhiều lĩnh vực của hai quốc gia không ngừng phát
triển. Cùng với tình hữu nghị ngày càng gắn bó này, tại
Việt Nam nhu cầu tìm hiểu về đất nước, con người và
nền văn hóa Hàn Quốc ngày càng tăng. Biểu hiện cụ thể
của sự quan tâm này là việc ngày càng có nhiều người
Việt Nam có nhu cầu học tiếng Hàn Quốc.
Bên cạnh mục đích tìm hiểu văn hóa, học tiếng Hàn còn
là một phương tiện giúp thúc...