Tính chuyển tọa độ giữa các khung quy chiếu trái đất quốc tế

Bài viết Tính chuyển tọa độ giữa các khung quy chiếu trái đất quốc tế trình bày về cơ sở lý thuyết, các công thức cơ bản và phương pháp tính chuyển tọa độ giữa các khung quy chiếu trái đất quốc tế. Mời các bạn tham khảo.