Thiết kế bộ điều khiển cho nhà cao tầng dưới tác dụng của động đất

Bài viết nghiên cứu về dao động của tòa nhà cao tầng dưới tác động của động đất. Trong mục tiêu giảm rung động cho tòa nhà, một hệ thống giảm rung được thiết kế dựa trên bộ điều khiển thụ động Tuned Mass Damper (TMD) kết hợp với một thiết bị giảm chấn chủ động.