Thạp đồng Đông Sơn - Hà Văn Phùng

Thạp đồng là một loại đồ dùng quý, một trong những những đồ sinh hoạt phục vụ đời sống hàng ngày của người xưa, ẩn chứa nhiều giá trị vật chất và tinh thần trên nhiều mặt, có thể so sánh với những chiếc trống đồng về kích thước, hoa văn trang trí cùng những giá trị về tinh thần, tín ngưỡng của người Đông Sơn xưa giữ lại cho hậu thế. Thạp đồng Đông Sơn của tác giả Hà Văn Phùng góp phần tìm hiểu những giá trị ẩn chứa trong văn hóa Đông Sơn qua loại hình di vật đặc sắc đó. Mời bạn đọc tham khảo.