Tâm lý học trẻ em - Lứa tuổi mầm non (Từ lọt lòng đến 6 tuổi)

Giáo trình nhằm trang bị cho học sinh sư phạm những quan điểm cơ bản của tâm lý học trẻ em, trang bị cho học sinh sư phạm những khái niệm cơ bản của tâm lý học đại cương và tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non, cung cấp những tri thức về quy luật và đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ em từ 0 đến 6 tuổi. Trên cơ sở các kiến thức chuyên môn và kỹ năng sư phạm, sinh viên tin tưởng vào năng lực, chuyên môn của bản thân, có thái độ tốt đối với trẻ và nghề giáo viên mầm non. Biết lao động sư phạm khoa học, có ý thức vận dụng sáng tạo các kiến thức, kỹ năng được đào tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.