Tài liệu học tiếng Pháp căn bản

Ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm luôn là cơ sở để giao tiếp ngoại ngữ lưu loát. Tài liệu này cũng chú trọng vào những nội dung đó nhằm giúp cho những người mới bắt đầu học tiếng Pháp nắm được những kiến thức ngôn ngữ căn bản và giao tiếp hiệu quả với người bản xứ. Phần từ vựng cung cấp từ, các cấu trúc mới liên quan đến chủ đề bài học. Phần ngữ pháp, ngữ âm giúp người học nắm vững các quy tắc ngữ pháp, cách phát âm tiếng Pháp.