Sử dụng vi sinh vật có ích_Tập 2: Ứng dụng nấm cộng sinh và sinh vật phòng trừ sâu hại

Sử dụng vi sinh vật có ích” chỉ giới thiệu côngnghệ sản xuất nấm ăn, nấm làm thuốc chữa bệnh, nấm rễ cộng sinh, sản xuất các loại vi sinh vật diệt sâu hại và những biện pháp kỹ thuật phát triển chúng trong tự nhiên giúp ta biết nuôi trồng, gia công, chế biến, bảo vệ tạo ra một nguồn tài nguyên quý giá tăng thêm thu nhập, xoá đói giảm nghèo, tận dụng phế thải, bảo vệ môi trường…