Quan điểm của Ludwig Feuerbach về vấn đề hạnh phúc

Với tư tưởng tiến bộ mang tính nhân văn sâu sắc, nhà triết học cổ điển Đức, Ludwig Feuerbach (1804 - 1872) đã để lại cho nhân loại nhiều triết lý có giá trị, trong đó có tư tưởng đạo đức của ông. Cho rằng nguyên tắc đầu tiên, duy nhất của đạo đức là quyền hạnh phúc của mỗi người phù hợp với quyền hạnh phúc của những người khác, và để có được hạnh phúc, con người cần thoát khỏi đời sống vật chất nghèo nàn và có một tình yêu phổ quát, triết học đạo đức của ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử triết học đạo đức phương Tây.