PHƯƠNG PHÁP CHIA THÌ TIẾNG ANH

Phương pháp chia thì theo sơ đồ là một phương pháp mới đòi hỏi các em phải tập cho
quen mới có thể làm nhanh được. Nhìn vào sơ đồ các em có thể thấy mũi tên theo chiều
đứng là biểu thị cho cột mốc thời gian lúc hiện tại, mũi tên chiều ngang là biểu thị cho quá
trình thời gian từ quá khứ cho đến tương lai, phía bên trái là khu vực những chuyện đã xảy
ra rồi, bên phải là khu vực những chuyện chưa xảy ra...