Phân tích lựa chọn chiều dày hợp lý kết cấu áo đường mềm theo ba điều kiện quy định trong 22TCN 211-06

Bài viết tính toán lựa chọn chiều dày hợp lý kết cấu áo đường mềm theo ba điều kiện độ lún đàn hồi, độ bền cắt trượt, độ bền mỏi theo quy định trong 22TCN 211-06. Phân tích đánh giá bản chất công thức từng điều kiện để tìm ra miền chiều dày có lợi nhất giảm thiểu yếu tố ứng suất cắt trượt, kéo uốn phá hoại nhằm làm tăng được tuổi thọ kết cấu áo đường, đồng thời đánh giá so sánh về mặt kinh tế, vật liệu sẵn có của địa phương để lựa chọn giải pháp hợp lý có chi phí thấp nhất.