Nhạc lý nâng cao thực hành

Chương trình NHẠC LÝ NÂNG CAO THỰC HÀNH được phát triển và bổ sung thêm các kiến thức, mà chúng ta đã đọc trong Nhạc lý căn bản thực hành: Quãng, hợp âm, âm giai... và một số vấn đề mới như: Giai tấu - tiết tấu - hòa âm, âm thức: Xác định âm thể và chuyển Hợp âm trong 1 bản nhạc