Nghiên cứu thực nghiệm tác dụng bảo vệ gan và thận của các cao chiết cồn từ quả ổi (Psidium guajava Linn)

Nghiên cứu trước đây cho thấy các cao chiết cồn 70% từ hai giống Ổi ruột trắng không hạt và Ổi xá lị ruột đỏ có tác dụng hạ đường huyết trên chuột bị gây bệnh cảnh Đái tháo đường. Đề tài được nghiên cứu tiếp tục nhằm khảo sát tác dụng bảo vệ gan và thận của cao chiết cồn 70% từ hai giống Ổi này trên chuột nhắt trắng bị cắt bỏ hai buồng trứng và bị gây Đái tháo đường thực nghiệm.