Một số yếu tố liên quan đến mức độ tuân thủ điều trị bệnh basedow trên bệnh nhân ngoại trú

Bài viết trình bày việc phân tích các yếu tố liên quan đến mức độ tuân thủ điều trị bệnh Basedow trên bệnh nhân ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu trên 60 bệnh nhân (BN) điều trị ngoại trú đến tái khám tại phòng khám Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ từ tháng 01/07/2020- 30/09/2020.