Một số đặc điểm lâm sàng của trầm cảm ở bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2

Tìm hiểu một số đặc điểm lâm sàng trầm cảm ở bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2. Phương pháp nghiên cứu: 202 bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 được điều trị tại Khoa Tim mạch - Nội tiết và khoa Nội Cán bộ, Bệnh viện Quân y 175 được khám đánh giá các triệu chứng trầm cảm, tiến hành trắc nghiệm tâm lý Beck.