Kỷ yếu hội thảo khoa học Đào tạo ngành Toán kinh tế trong bối cảnh hiện nay và các vấn đề liên quan: Phần 1

"Kỷ yếu hội thảo khoa học đào tạo ngành Toán kinh tế trong bối cảnh hiện nay và các vấn đề liên quan" bao gồm một số bài viết tham luận, ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong lĩnh vực đào tạo ngành Toán kinh tế và sử dụng nhân lực của ngành. Tài liệu được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có một số bài viết như: Mở ngành Toán kinh tế tại trường Đại học Tài Chính – Marketing; mô hình phát triển chương trình đào tạo ngành Toán kinh tế đáp ứng chuẩn đầu ra; đào tạo chuyên ngành Tài chính định lượng tại trường đại học Tài Chính – Marketing; ngành Toán kinh tế: thiên thời - địa lợi - nhân hòa;… Mời bạn đọc cùng tham khảo.